Therapievrije periode tijdens kankerbehandeling verlengt leven

17/01/13 om 11:36 - Bijgewerkt om 11:36

Een rustperiode inbouwen tijdens een kankerbehandeling zou wel eens positievere resultaten kunnen geven dan onverdroten een medicamenteuze behandeling verderzetten.

Therapievrije periode tijdens kankerbehandeling verlengt leven

Dat staat toch in het tijdschrift 'Nature'. Het onderzoek ging echter maar om één molecule die wordt gebruikt bij een zeer dodelijke vorm van huidkanker.

Dat kankerpatiënten voordeel kunnen hebben met een tijdelijke stop van de therapie is al langer geweten. De patiënt kan bijsterken, terug op krachten komen en zich mentaal opnieuw opladen.

Geneesmiddelen veroorzaken resistentie

Het onderzoek dat in 'Nature' is verschenen, heeft het echter niet over dit soort voordeel. Wel over de manier waarop bepaalde geneesmiddelen op de duur resistentie veroorzaken waardoor ze op lange termijn niet meer goed werken. Door rustperiodes in te lassen zou die resistentie tegengegaan worden.

De groep van Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers voerden hun onderzoek uit bij muizen met huidkanker. Ze zagen immers dat de molecule vemurafenib, een vrij nieuw middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van sommige gemetastaseerde huidkankers met een zeer slechte prognose, wel spectaculaire resultaten behaalde in het begin van de behandeling, maar dat het effect op langere termijn ontzettend snel verminderde. De muizen ontwikkelden kennelijk een resistentie tegen de molecule.

Daarop werd de therapie aangepast. In plaats van elke dag, weken aan een stuk, kregen de muizen de molecule gedurende vier weken om daarna twee weken 'rust' in te bouwen. Gedurende die periode kregen ze geen vemurafenib. Wanneer de therapie op die manier werd toegediend, zagen ze hoe de tumoren gestadig bleven slinken en het effect van het geneesmiddel niet verminderde. De levensduur van de patiënten verlengde opmerkelijk.

Minder belastend voor de patiënt

Volgens kankerdeskundigen is deze vaststelling bijzonder interessant omdat het kan betekenen dat sommige kankerbehandelingen, mits volgens een andere strategie benaderd, betere resultaten kunnen hebben. Deze manier van behandelen is meer kosteneffectief en heeft ook als bijkomend voordeel dat ze minder belastend is voor de patiënt, aangezien hij telkens tijd krijgt om te recupereren.

Dit onderzoek, al is het maar op muizen, heeft alvast aangetoond dat de doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen kan verbeterd worden door die andere aanpak. Alle wetenschappers zijn het er echter ook over eens dat dit weliswaar nieuwe perspectieven opent, maar dat het resultaat van de test op dit moment alleen maar geldt voor vemuratenib en bij muizen.

Désirée De Poot

Bron: Eye for farma

Lees meer over:

Onze partners