Samenwerking geeft psychiatrisch onderzoek stevige boost

31/12/12 om 14:57 - Bijgewerkt om 14:57

Janssen Research & Development, Emmaüs vzw en de universiteit Antwerpen slaan de handen in elkaar en gaan in de komende jaren samenwerken in wetenschappelijk psychiatrisch onderzoek.

Eén op de vier mensen krijgt ooit af te rekenen met een probleem van psychiatrische aard, en toch staat het wetenschappelijk onderzoek naar hersenstoornissen achteraan in het (financierings)rijtje. Janssen Research & Development, een afdeling van Janssen Pharmaceutica NV, wil zijn engagement op het gebied van de neurowetenschappen nog versterken, in nauwe interactie met de academische wereld. Daarom sloot Janssen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst af met CAPRI, dat de onderzoeksinspanningen van de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Emmaüs vzw bundelt.

Vlaanderen hinkt achterop Depressies, angst, psychoses, verslavingen, bipolaire stoornissen...: de lijst met hersenaandoeningen is ontzettend lang. "Er kleeft helaas nog een stigma op die problematiek", zegt prof. dr. Bernard Sabbe (Universiteit Antwerpen). "Stilaan is er verbetering merkbaar, maar zowel de bespreekbaarheid als de financiering van het onderzoek moeten beter kunnen. Vlaanderen loopt op dat vlak een heel eind achter op andere landen." De grootschalige samenwerking tussen Janssen Research & Development enerzijds en CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) anderzijds betekent een serieuze stap in de goede richting. Beide partners beschikken over een jarenlange expertise. Als die gebundeld wordt, resulteert dat zonder twijfel in onderzoek van hoger niveau.

Sabbe: "Dit is een boost voor het psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Dat zal grotendeels plaatsvinden in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel, waar het nieuwe universitaire psychiatrisch centrum gevestigd is."

Patiëntstudies CAPRI bundelt al tien jaar lang de onderzoeksinspanningen van de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en Emmaüs vzw op het vlak van de neuropsychiatrie. Het centrum focust op schizofrenie, depressie, angst, verslaving, psychosomatiek, op kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie. Vijf jaar lang wordt er binnen het project wetenschappelijk onderzoek verricht naar biomarkers en wetenschappelijke innovatie op het gebied van cognitie, schizofrenie, de ziekte van Alzheimer en stemmingswisselingen. Er worden ook patiëntstudies in de neuropsychiatrie opgestart. "We zijn trots op dit samenwerkingsverband", zegt prof. Sabbe. "Janssen Research & Development is voor de academische wereld een excellente partner."

Doctoraatsscripties Binnen het project gaan meerdere doctoraatsstudenten en onderzoekers met een postdoctoraal statuut aan de slag . Prof. Sabbe: "Het moet mogelijk zijn om binnen dit project een vijftal doctoraatsscripties af te leveren. Deze samenwerking creëert een structureel onderzoekskader, waarbij voltijds wetenschappelijk onderzoek naar de grondslagen en de behandeling van grote psychiatrische ziektebeelden zal uitgevoerd worden. We zoeken hierbij ook samenwerking met andere partners uit de geestelijke gezondheidszorg. In dit onderzoek kunnen patiënten wekenlang worden opgevolgd, met monitoring van belangrijke psychologische parameters zoals stemming, emotie en sociale interactie."

MF / Universiteit Antwerpen

Lees meer over:

Onze partners