Psychologen krijgen deontologische code

19/04/13 om 18:26 - Bijgewerkt om 18:26

Psychologen zullen binnenkort een eigen deontologische code moeten volgen.

Psychologen krijgen deontologische code

© Thinkstock

Het wetsontwerp voorziet in de oprichting van een tuchtraad en een raad van beroep, die deontologische sancties kunnen opleggen. De Belgische Federatie van Psychologen reageert verheugd op het initiatief.

Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) vindt het essentieel dat de psychologen, voor de verdere professionalisering van hun beroep, ook een deontologische code moeten volgen. Dat laat immers toe sancties te treffen, gaande tot een schrapping, in geval van bepaalde beroepsfouten. De minister haalt daarbij aan dat psychologen die in het buitenland een veroordeling opliepen en het beroep niet meer mogen uitoefenen, hun activiteiten in ons land voortzetten.

"De huidige wetgeving voorziet immers geen mogelijkheid hun erkenning te weigeren zolang ze de vereiste opleidingsbewijzen kunnen voorleggen. Dit zal niet meer mogelijk zijn", luidt het.

Betere bescherming voor de cliënt

De beroepsvereniging van psychologen is "bijzonder verheugd" met het wetsontwerp en is opgelucht dat er nu een wettelijk orgaan zal komen, waardoor haar eigen commissie Ethiek zich zal kunnen toeleggen op de vorming en ondersteuning van psychologen. Bovendien zal de cliënt nu veel beter beschermd kunnen worden.

"Onze eigen commissie had enkel bevoegdheid over de eigen leden. Nu zullen echter alle geregistreerde psychologen onderworpen worden aan dit tuchtorgaan", zegt Koen Lowet, de sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de Belgische Federatie van Psychologen. "We zullen nu afwachten hoe snel dit orgaan gevormd zal kunnen worden. In afwachting hiervan zal onze commissie haar werkzaamheden gewoon voortzetten". (Belga/INM)

Onze partners