Opvallend weinig galblaasoperaties in daghospitalisatie

08/11/12 om 17:27 - Bijgewerkt om 17:27

Een galblaasverwijdering via daghospitalisatie kost 40% minder voor de patiënt en de helft minder voor de ziekteverzekering in vergelijking met een klassieke ziekenhuisopname. Toch kiest men in de praktijk in slechts 4% voor de eerste optie. De Onafhankelijke Ziekenfondsen ondernemen actie.

Maar liefst 10 à 20% van de Westerse bevolking kampt met galstenen. Als een ingreep aangewezen is, zijn openbuikoperaties echter eerder uitzondering dan regel. In 95% van de gevallen gebeurt de galblaasverwijdering namelijk via laparoscopie. Het risico op deze ingreep stijgt met de leeftijd en vrouwen ondergaan zo'n cholecystectomie twee keer meer dan mannen.

Goedkoper via daghospitalisatie

Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de gemiddelde kostprijs van een galblaasverwijdering via laparoscopie in 2010 1.691€ bedroeg via daghospitalisatie en maar liefst 3.575€ bij een klassieke ziekenhuisopname. Die hogere kostprijs bij een klassieke ziekenhuisopname geldt zowel voor het aandeel van de patiënt (remgeld en supplementen) als voor de ziekteverzekering. Door waar mogelijk te kiezen voor een daghospitalisatie kan dit prijskaartje echter dalen met 40% voor de patiënt en met 55% voor de ziekteverzekering.

Slechts in 4% van de gevallen Meerdere klinische studies en een meta-analyse hebben uitgewezen dat de resultaten van daghospitalisatie op vlak van postoperatieve pijn en eventuele verwikkelingen ongeveer dezelfde zijn als bij een klassieke ziekenhuisopname. Het is dan ook verbazend om vast te stellen dat slechts 4% van de laparoscopische galblaasverwijderingen via daghospitalisatie gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal daghospitalisaties tussen 2006 en 2009 gestegen van 10% naar 61%. Waarom zou dit dan in België niet mogelijk zijn?

Aanbevelingen

Lagere kosten en meer comfort voor de patiënt, een beter gebruik van de financiële middelen door de ziekenhuizen, ...: het zijn slechts een paar voordelen van de daghospitalisatie bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Daarom willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de daghospitalisatie stimuleren door Belgische aanbevelingen uit te werken in overleg met de betrokken sectoren, rekening houdend met de ervaring in de buurlanden. Op die manier kan het aantal daghospitalisaties stijgen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënt.

De huidige organisatie van de daghospitalisatie moet worden herzien. Die vormt momenteel een obstakel voor de uitvoering van meer galblaasverwijderingen via daghospitalisatie. De patiënten hebben namelijk soms verzorging en toezicht nodig buiten de openingsuren van het dagziekenhuis.

Ook het financieringsmechanisme van de ziekenhuizen te herzien. Tenslotte is er meer communicatie en voorlichting van alle betrokken actoren (ziekenhuizen/zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiënten, ...) over de voordelen van een daghospitalisatie en de organisatie van de nazorg. (MF)

Bron: Onafhankelijke Ziekenfondsen

Lees meer over:

Onze partners