Nederland maakt zwarte lijst zorgverleners openbaar

02/08/12 om 14:08 - Bijgewerkt om 14:08

In België worden tuchtmaatregelen die tegen zorgverleners worden uitgesproken daarentegen netjes met de mantel der liefde bedekt.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat het niet meer kan dat tuchtmaatregelen die tegen zorgverleners worden uitgesproken, niet transparant en door iedereen kunnen ingekeken worden. Daardoor krijgt elke burger vanaf nu inzage.
In België worden tuchtmaatregelen die tegen zorgverleners worden uitgesproken netjes met de mantel der liefde bedekt. Een arts die geschorst werd, een apotheker die door de Orde zwaar op de vingers werd getikt, een kinesist die over de schreef is gegaan... zolang de tuchtmaatregel door het eigen tuchtcollege (de Orde der Geneesheren of de Orde der Apothekers bijvoorbeeld) wordt uitgesproken, blijft de uitspraak binnenskamers.

In het beste geval wordt de casus geanonimiseerd op de site van de respectievelijke Orde geplaatst. Alleen als er ook een strikt juridische uitspraak is (voor een burgerlijke rechtbank) en een attente journalist de zaak in de gaten krijgt, kan het gebeuren dat de gewone burger op de hoogte van de overtreding is.

Openheid en transparantie

In Nederland was dat tot voor kort net hetzelfde. Alleen liet minister Edith Schippers in maart 2012 weten dat ze dat geen goede zaak vond. Zij hield een pleidooi voor openheid en transparantie in het tuchtrechtsysteem van zorgverleners. Ze heeft haar slag thuisgehaald. Sinds 1 juli 2012 kan iedereen kennis nemen van alle tuchtmaatregelen en van alle beroepsbeperkingen die de Inspectie van Gezondheidzorg aan zorgverleners heeft opgelegd.

Alleen 'waarschuwingen' (de lichtste sanctie) vallen daar buiten.
"Door het openbaar maken van tuchtmaatregelen krijgen patiënten, collega's en werkgevers in de zorg een beter zicht op foute praktijken", zegt de overheid. "Hierdoor krijgen patiënten inzage in het functioneren van beroepsbeoefenaars en zijn ze beter in staat om keuzes te maken."

Belangrijk is ook dat buitenlandse straf-, tucht- of bestuursrechtelijke maatregelen die in dat land leiden tot een beperking van de bevoegdheid in Nederland openbaar zullen worden gemaakt, zelfs als de overtreder geen in Nederland uitgereikt diploma heeft. Niet alleen de maatregel wordt bekendgemaakt, maar ook de reden van die maatregel en - in het geval van een tijdelijke schorsing - de duur van de maatregel. De maatregelen blijven vijf tot tien jaar zichtbaar voor het publiek.

Belgen

Op de lijst die nu beschikbaar is, staan 42 hulpverleners die hun beroep in Nederland niet meer mogen uitoefenen. Daar zijn drie Belgen bij: een arts, een tandarts en een verpleegkundige. De lijst met zorgverleners die in het buitenland veroordeeld zijn bestaat uit zes hulpverleners (vier artsen en twee tandartsen) waaronder één Belgische arts. Zij kunnen ook in Nederland hun beroep niet meer uitoefenen, tenzij ze in het land waar ze veroordeeld zijn gerehabiliteerd worden. Dan kunnen ze ook in Nederland vragen om opnieuw aan de slag te kunnen. (DDP)

www.bigregister.nl

De Apotheker, 30 juli 2012

Lees meer over:

Onze partners