Minder griep in een vochtig huis?

12/03/13 om 20:27 - Bijgewerkt om 20:27

Het griepvirus is langer besmettelijk bij een lage luchtvochtigheid, zo blijkt uit recent onderzoek. Niet zonder belang want winterlucht is gemiddeld droger dan die in de zomer. Of deze nieuwe vaststelling ook praktisch nut oplevert, moet nog blijken.

Minder griep in een vochtig huis?

© Thinkstock

Een zieke mens kan in een half uur tijd miljarden besmettelijke griepdeeltjes verspreiden. Het inademen van enkele honderden van deze virusdeeltjes kan voldoende zijn om een flinke griep uit te lokken.

Het is dus belangrijk om te weten hoe lang infectieuze kiemen in de lucht in een kamer rondzweven en hoe lang ze infectieus blijven. Zeker voor mensen die vaak met zieke mensen in contact komen, zoals ziekenhuiswerkers.

Voor alle duidelijkheid, we spreken hier wel degelijk over de echte griep, Influenza, die de luchtwegen aantast waardoor je gemakkelijk een week van de kaart bent. Niet over de zogenaamde buikgriep waarover nu zoveel te doen is.

Kunsthoestje
Amerikaanse onderzoekers trachtten zo getrouw mogelijk de menselijke overdracht van het Influenzavirus in een ziekenhuiskamer na te bootsen met de opstelling van 2 poppen op ongeveer 2 meter van elkaar.

De ene pop hoestte geregeld wat lucht uit samen met vloeistofdruppeltjes waarin levende virusdeeltjes van het Influenzavirus zaten.

De andere pop ademde lucht in en die ingeademde lucht werd bemonsterd op overlevende virusdeeltjes. Dat bemonsteren gebeurde tegelijk ook nog op 3 andere plaatsen in de ziekenhuiskamer.

Tijdens de opeenvolgende proeven werd de relatieve luchtvochtigheid in de ziekenhuiskamer strikt gecontroleerd.

Laag scoort hoog
Het onderzoek werd net gepubliceerd in PLoS One, een gerespecteerd, gratis toegankelijk, online wetenschappelijk tijdschrift en levert interessante resultaten op.

Bij een lage luchtvochtigheid (van 23%) was een 70 tot 77% van de virusdeeltjes tijdens het eerste 1 uur nog altijd besmettelijk.

Bij een luchtvochtigheid hoger dan 43 procent bleef slechts 14 tot 22% hun ziekmakende kracht behouden.

De aftakeling gaat bovendien erg snel. Binnen het kwartier na het uithoesten verloren de viruspartikels snel aan besmettelijkheid.

Kleiner is geniepiger
Het verlies van infectievermogen hangt ook samen met de grootte van de aerosols waarin de virusdeeltjes zitten.

Aerosols zijn een agglomeraat van fijne vochtdruppeltjes met tal van andere stoffen die in de lucht zweven. Hoe fijner, hoe langer ze blijven zweven en hoe verder ze zich kunnen verspreiden.

Grieppartikels in grotere aerosols verliezen zeer snel aan infectiekracht. Binnen de 15 minuten is 90% al niet meer in staat nog een ziekte uit te lokken. Van de kleine aerosols verliest in die periode slechts voor 30% aan infectiekracht.

Heel kleine aerosols raken ook dieper in de luchtwegen, wat het risico op infectie vergroot.

Praktische lessen
Dit onderzoek draagt bij tot een mogelijke verklaring waarom de griep bij ons een typische winterziekte is.

Winterlucht is gemiddeld droger dan die in de zomer. Dat geldt zeker voor vrieslucht buiten, maar in huis is lucht eveneens droger door het opstoken van de verwarming. Ideaal dus voor de overleving van het griepvirus.

Maar het levert geen onmiddellijk praktisch bruikbare resultaten op. Een opstelling met poppen laboratorium blijft immers nog altijd iets heel anders dan levensechte omstandigheden met mensen die zich op een natuurlijke wijze gedragen.

Ze toont immers niet aan dat het verhogen van de luchtvochtigheid in huis of op plaatsen waar veel gevoelige personen, zoals bejaarden of kinderen, aanwezig zijn het risico op infectie kan verlagen. Dat zal nog moeten blijken.

Dat geldt ook voor het belang van de aerosolgrootte. Die mag dan wel een rol spelen in het infectiepotentieel, maar of we daaraan iets kunnen veranderen, weet niemand.

Blijf ondertussen toch echter maar de handen goed wassen. Want de overdracht via aerosols die je met de handen opgepikt hebt, blijft nog altijd een zeer waarschijnlijke besmettingsweg.

Jan Etienne, Bodytalk www.bodytalk.be

Lees meer over:

Onze partners