Middelen voor gezondheidszorg moeten beter besteed worden

07/03/13 om 16:08 - Bijgewerkt om 16:08

Diverse instanties hebben erop gewezen dat in de Verenigde Staten tot 30 procent van de bestedingen in de gezondheidszorg nutteloos en/of contraproductief zijn. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit ook voor West-Europa geldt.

Middelen voor gezondheidszorg moeten beter besteed worden

© Thinkstock

Diverse instanties hebben erop gewezen dat in de Verenigde Staten tot 30 procent van de bestedingen in de gezondheidszorg nutteloos en/of contraproductief zijn. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit ook voor West-Europa geldt. Choosing Wisely is een Amerikaans initiatief dat via de verspreiding van informatie goede en betaalbare gezondheidszorg promoveert. Goede zorg en betaalbare zorg gaan veelal hand in hand. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van de allernieuwste snufjes in de geneeskunde niet noodzakelijk leidt tot een betere gezondheidszorg. Meer is niet noodzakelijk beter.

Twijfelachtig

Choosing Wisely verenigt een 40-tal Amerikaanse wetenschappelijke verenigingen van diverse specialismen, gaande van de American Academy of Family Physicians over de American Academy of Dermatology tot de American College of Cardiology. Elk van deze verenigingen kreeg de opdracht om een lijstje samen te stellen van 5 gezondheidsinterventies binnen haar vakgebied waarvan het nut als twijfelachtig zou kunnen bestempeld worden ("Five Things Physicians and Patients Should Question"). Onlangs werd een nieuwe reeks van 90 dergelijke interventies gepubliceerd. U vindt ze alle terug op de website.

We pikken er enkele voor u uit waarvan we vermoeden dat ze ook in de Belgische gezondheidszorg de aandacht verdienen.

- Leid de geboorte van een kind (vaginaal of via keizersnede) niet in voor de 39ste zwangerschapsweek tenzij er een goede medische reden voor is. Een kind dat eerder geboren wordt heeft meer kans op ademhalinsproblemen na de geboorte en leermoeilijkheden later in het leven.

- Bij vrouwen van 30 tot 65 jaar oud biedt het jaarlijks uitvoeren van een uitstrijkje geen enkel voordeel tegenover een driejaarlijkse test.

- Wanneer een kind op het hoofd gevallen is, hoeft daar niet per se een CT scan voor te gebeuren. Men beveelt aan om het kind aanvankelijk goed klinisch te volgen en slechts bij twijfel over te gaan tot CT-scan. Roentgen-stralen zijn voor kinderen schadelijker dan voor volwassenen en verhogen met name het risico op kanker later in het leven.

- Bij mensen van meer dan 65 jaar met suikerziekte is het nadelig om een zeer strikte controle van het suikergehalte na te streven. In sommige studies werd zelfs een verhoogde sterftekans gezien bij suikerzieken bij wie men de suikerspiegel zeer strikt onder controle hield.

- Kinderen met maagreflux worden best niet behandeld met anti-reflux medicijnen (die zeer courant bij volwassenen gebruikt worden). In sommige gevallen blijken deze voor deze kinderen namelijk schadelijk te zijn.

Op de website staan talloze dergelijke tips in (Engelse) mensentaal over onderwerpen gaande van pijnstillers tot de keuze van palliatieve therapie bij kanker. Een aanrader!

Hans Van Brabandt Directeur CEBAM

Onze partners