Meest voorkomende infecties in 105 ziekenhuizen voortaan online raadpleegbaar

10/11/15 om 10:42 - Bijgewerkt om 11:12

Voor het eerst heeft het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) een rapport opgesteld over infecties die in ziekenhuizen worden opgelopen. De individuele scores van 105 ziekenhuizen kunnen voortaan online worden geraadpleegd.

Meest voorkomende infecties in 105 ziekenhuizen voortaan online raadpleegbaar

Het WIV stelde een rapport op over infecties die in ziekenhuizen het meest worden opgelopen © BELGA

"Ziekenhuisinfecties veroorzaken jaarlijks meer sterfgevallen dan het verkeer", stelt het WIV in een persbericht. De organisatie stelde een rapport op over infecties die in ziekenhuizen worden opgelopen. Die gegevens zullen nu jaarlijks worden geüpdatet.

Op nationaal niveau wijst het rapport op de sterke daling van MRSA-infecties (methicilline-resistente Staphylococcus aureus). Hun voorkomen is in een decennium met twee derde gedaald: ongeveer 3 gevallen per 1.000 opnames in 2003 tegenover 1 geval per 1.000 opnames in 2013. Blijkbaar worden de aanbevelingen voor handhygiëne ook beter gevolgd, zo valt uit het rapport op te maken.

Tekortkomingen

Minder positief zijn de tekortkomingen van het epidemiologische toezicht op het vlak van de infecties opgelopen op de intensieve zorgeenheden en na chirurgische ingrepen. Hierdoor zijn veel ziekenhuizen niet in staat om precieze cijfers met betrekking tot de infecties in hun structuur te geven. Het rapport onderstreept ook de ontoereikende doorlichting van sommige preventieprocessen.

Om de strijd tegen ziekenhuisinfecties te versterken, moeten ziekenhuizen het strategisch plan voor ziekenhuishygiëne in het globaal strategisch plan van hun instelling integreren, luidt een van de aanbevelingen van het WIV. De gegevens voor het rapport zijn afkomstig van de ziekenhuizen zélf. Ze worden niet door een externe organisatie geverifieerd. Om de betrouwbaarheid van de informatie en dus de geloofwaardigheid van de resultaten te garanderen, raadt het WIV de gezondheidsautoriteiten aan om de ziekenhuisgegevens aan externe controle te onderwerpen.

Werk aan de winkel

De consumentenorganisatie Tes-Aankoop vindt het positief dat kwaliteitsparameters gemeten en transparant gemaakt worden. "Het rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) over ziekenhuishygiëne is een eerste stap, maar er is nog werk aan de winkel", klinkt het.

Test-Aankoop benadrukt in een persbericht dat het rapport er is gekomen "als gevolg van de procedures die Test Gezond voerde voor de Raad van State om gegevens te bekomen over ziekenhuisinfecties op niveau van elk ziekenhuis".

Primeur

"Voor Wallonië en Brussel is dit een primeur, Vlaanderen staat al verder in dit proces", aldus Test-Aanoop. Voor de organisatie mag het hier evenwel niet bij blijven, "want er zijn belangrijke verbeterpunten". De werkgroep die verantwoordelijk is voor het project moet volgens Test-Aankoop uitgebreid worden met vertegenwoordigers van patiënten. En er moet ook een controlesysteem ontwikkeld worden om de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Dat is een aanbeveling die overigens ook door het WIV zelf is gedaan in het rapport.

(Belga/MVM)

Onze partners