Koppels op dezelfde wijze depressief

25/01/12 om 11:51 - Bijgewerkt om 11:51

De depressiviteit van beide partners in een koppel gaat synchroon op en af.

Koppels op dezelfde wijze depressief

De kans op een depressie wordt mee bepaald door omgevingsomstandigheden. Armoede, een gebrek aan steun en chronisch geruzie kunnen aanleiding geven tot depressiviteit. Tegelijk zijn sommige mensen genetisch meer gevoelig voor depressies dan anderen. Het is niet altijd gemakkelijk beide invloedspatronen uit elkaar te puzzelen.

De ploeg rond socioloog Piet Bracke van de Universiteit Gent beschrijft in de Journal of Abnormal Psychology het wedervaren van bijna duizend Belgische koppels die acht jaar lang werden gevolgd. Het lijkt er sterk op dat beide partners deels op elkaar lijken qua depressief gemoed. Dat kan wijzen op een rol van omgevingsfactoren, maar ook op de mogelijkheid dat mensen aangetrokken worden door partners die op henzelf lijken.

Het was in ieder geval zo dat de gemeten gemoedstoestand van beide leden van de onderzochte koppels synchroon op en af ging gedurende de acht jaren dat de studie duurde. Ze gedroegen zich terzake als een tandem.

Leefkwaliteit vs. depressie
In een andere studie, gepubliceerd in het vakblad Archives of Public Health, gaan de onderzoekers na of er een verband bestaat tussen de leefkwaliteit van een Belgische gemeente en de frequentie van voorkomen van depressieve klachten. Blijkt dat de mate van werkloosheid in een gemeente positief gecorreleerd is met de mate van depressiviteit bij vrouwen (maar niet bij mannen). Dat is onverwacht, omdat sociologen ervan uitgaan dat vrouwen een breder sociaal netwerk hebben dan mannen om bij problemen op terug te vallen, én dat vrouwen minder belang zouden hechten aan hun werkstatus dan mannen.

Vrouwen werken dichter bij huis
Misschien schuilt het verband in het gegeven dat vrouwen, omdat ze meer in de kinderen investeren dan mannen, gemakkelijker werken in de buurt van waar ze wonen, waardoor hun werkstatus meer wordt bepaald door wat er in de onmiddellijke omgeving gebeurt dan voor mannen, die mogelijk verder pendelen. Het is ook niet uitgesloten dat mannen en vrouwen zo verschillend reageren op stress door werkloosheid dat de studie niet alle signalen voor beide geslachten even goed heeft opgepikt. Mannen zijn meer dan vrouwen geneigd problemen weg te drinken of door agressiviteit uit hun lichaam te kanaliseren.

Maar het is wel duidelijk dat leven in een achtergestelde gemeente of wijk een negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid van vrouwen. (DD)

Lees meer over:

Onze partners