'Knappe mensen hebben meer kans op de arbeidsmarkt'

13/02/14 om 07:24 - Bijgewerkt om 07:24

Aantrekkelijke en zorgvuldige personen hebben meer kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek.

'Knappe mensen hebben meer kans op de arbeidsmarkt'

Sollicitatie © Thinkstock

Aantrekkelijkheid en zorgvuldigheid zijn belangrijke determinanten van de aanwervingskansen van jobkandidaten, naast emotionele stabiliteit. Verder waarderen vrouwen openheid voor ervaringen en ideeën meer dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Gentse universiteit.

Dr. Stijn Baert en masterstudente Lynn Decuypere kwamen tot die bevindingen via een laboratoriumexperiment, waarin 159 deelnemers in de rol van werkgevers aanwervingsbeslissingen moesten nemen over 22 fictieve jobkandidaten, die ze enkel via een foto kenden. De bedoeling was om de impact van schoonheid én persoonlijkheid te onderzoeken op de kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek.

Wat persoonlijkheid betreft werden de zogenaamde 'big five' persoonlijkheidsdimensies getest: inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaringen en ideeën en extraversie.

Emotionele stabiliteit

"Uit het onderzoek blijkt dat vooral aantrekkelijkheid en ingeschatte zorgvuldigheid een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt", zegt Stijn Baert.

"Kandidaten die ervaren worden als beduidend aantrekkelijker of zorgvuldiger dan gemiddeld hebben ook beduidend meer kans om uitgenodigd te worden voor een jobgesprek. Het belang van emotionele stabiliteit blijkt ongeveer half zo groot. Ook extraversie en openheid hebben een - weliswaar lagere - positieve impact op de kans voor een jobgesprek. Enkel inschikkelijkheid schijnt geen rol te spelen."

Man versus vrouw

Als de onderzoeksresultaten worden opgedeeld naar het geslacht van de selectieverantwoordelijke, valt op dat het persoonlijkheidskenmerk "openheid voor ervaringen en ideeën" wordt gewaardeerd door vrouwen, maar geen significant effect heeft op de beslissing van mannen om een kandidaat uit te nodigen.

Verder blijkt dat "zorgvuldigheid" minder een rol speelt voor aantrekkelijke kandidaten. De literatuur ter zake geeft een productiviteitsgerelateerde verklaring: knappere werknemers hebben gemiddeld meer zelfvertrouwen wat hun productiviteit ten goede komt. Ofwel kan er sprake zijn van ongelijke behandeling op basis van aantrekkelijkheid en persoonlijkheid, zelfs wanneer deze de productiviteit niet beïnvloeden. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners