Hoe veilig is voetbal?

03/02/12 om 11:35 - Bijgewerkt om 11:35

Elk jaar raken er massaal veel voetballers gekwetst, maar dat is niet abnormaal gezien het grote aantal spelers. Voetbal is even veilig als veel andere sporten, zo stelde Johan Bellemans op een persconferentie van de Belgische voetbalbond.

Hoe veilig is voetbal?

© Reuters

Professor dokter Johan Bellemans, hoofd van de afdeling Orthopedie-Traumatologie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven heeft de voorbije jaren een studie uitgevoerd naar de evolutie van de letsels die door de leden van de Koninklijke Belgische Voetbalbond - KBVB aangegeven werden in de seizoenen 1999-2000 en 2009-2010.

Over die periode van 10 jaar daalde het aantal letsels van 31.563 naar 24.801, dus met ongeveer 21 procent. Volgens Peter Bollars, medewerker van Bellemans, is er sprake van een werkelijke tendens en zou voetbal dus wat veiliger worden. In 1999-2000 werden er per 100 spelers per jaar 7,5 letsels geregistreerd. In 2009-2010 was dat gezakt tot 5,8. Daarmee scoort voetbal volgens Bellemans perfect tussen andere veel voorkomende sporten en zou het zelfs veiliger zijn dan bijvoorbeeld basketbal.

De daling kan zeker niet aan een daling van het aantal aangesloten spelers liggen. Dat verschilde met slechts 0.25 procent.

Strenge winters kunnen misschien wel een rol spelen, want tijdens de maanden december 2009 tot februari 2010 registreerde de KBVB maar liefst 40 procent letsels. In dat seizoen werden er volgens dokter Christian Theus van de bond ongeveer 5 maal meer wedstrijden afgelast dan in 1999-2000. In welke mate dit bijgedragen heeft tot de daling kon echter niet uitgemaakt worden.

Zwakke kinderpols

Jongeren komen er beter vanaf dan volwassenen, want het risico op letsels ligt voor hen ongeveer de helft lager dan voor volwassen voetballers. Een gelukkige tendens. Een 25,5 procent van de letsel bij de jeugd zijn ernstig. Dat is slechts iets hoger van bij volwassenen (23,2 procent) en je zou denken, niet de moeite om je druk over te maken, tenzij het om letsels door brutaal spelgedrag of andere vermijdbare oorzaken zou gaan. Maar ook dat kon niet uit de beschikbare gegevens uitgemaakt worden.

Zeer opmerkelijk is wel het hoge aantal polsbreuken bij de jeugdige spelers. Ze breken vaker hun pols dan alle voet-, enkel-, scheen- of kuitbeenbreuken samen. Reden genoeg volgens Bollars om er preventieve actie tegen te ondernemen, bijvoorbeeld door het dragen van polsbeschermers verplicht te maken. Maar daarover zal nog een potje gediscussieerd moeten worden.

Gevaarlijke provincialen

Van de spelers op nationaal niveau lopen er 4,4 op 100 elk jaar een blessure op. Op provinciaal niveau is dat met 7,2 bijna het dubbele aantal. Naar de oorzaken is het gissen, maar volgens Bollars zou een mindere kwaliteit van training, medische omkadering en het negeren van alarmsignalen daar toe kunnen bijdragen.

Voorzichtige vrouwen In 2010 waren er ongeveer 25 procent meer vrouwen aangesloten bij de bond dan in 1999. Vrouwen spelen voorzichtiger, zo lijken de cijfers te vertellen. Het aantal kwetsuren lag bij hen bijna een kwart lager dan in het mannenvoetbal. Met een iets hoger aantal ernstige kwetsuren, al is het verschil van 1,2% nauwelijks het vermelden waard.

Veiliger later op het seizoen? De mythe dat het aantal kwetsuren hoger ligt op het einde van het seizoen door de toenemende vermoeidheid bij de spelers, is niet correct. De blessurecijfers zijn het hoogst bij het begin van het seizoen, van augustus tot november. Tijdens de tweede helft zijn er aanzienlijk minder.

Grootste onderzoek in de wereld

Dit is wereldwijd de grootste epidemiologische studie van voetballetsels, maar ze maakt ons weinig wijzer. De anoniem gemaakte gegevens maakt het immers niet mogelijk om verbanden te trekken mogelijke oorzakelijke factoren. Maar de databank van de KBVB is wel een schatkamer dat ons ongetwijfeld nog veel nuttige inzichten kan opleveren, maar dan moet onderzoek wel dieper graven dan de reeksen van getallen die ons vandaag voorgeschoteld werden.

Jan Etienne, Bodytalk

Lees meer over:

Onze partners