'Goede radiologische toestand in België' (FANC)

23/08/12 om 17:19 - Bijgewerkt om 17:19

De radiologische situatie in ons land is qua natuurlijke radioactiviteit zeer goed.

Dat zegt Michel Sonck van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). "Sporadisch kunnen er kleine hoeveelheden kunstmatige radioactiviteit waargenomen worden, bijvoorbeeld van het ongeval in Tsjernobyl of van de bovengrondse kernproeven in de jaren '50 en '60. Die hoeveelheden bevinden zich nog ver beneden ieder gezondheidsrisico."

Het netwerk van Telerad-stations meet de kunstmatige en de natuurlijke radioactiviteit in het hele land. Dat gebeurt via de meetstations die in een raster van 20 bij 20 kilometer geïnstalleerd zijn, en via stalen van de bodem, drinkwater, regenwater, voeding, melk en gras.

In 2011 voerde het FANC 29.400 analyses uit op stalen van gras, drinkwater en voedsel. Daaruit bleek dat het natuurlijke radioactiviteitsniveau nergens in België overschreden wordt. De natuurlijke radioactiviteit is afkomstig uit het binnenste van de aarde of uit de kosmos.

"In Limburg is de radioactiviteit het laagst door de zanderige ondergrond, terwijl er in de Ardennen meer rotsen en stenen zijn, van waaruit radongas naar boven kan komen. In Luxemburg is de radioactiviteit bijna het dubbele van Limburg. Het is eigenlijk af te raden om thuis in de slaapkamer mooi gekleurde stenen in een kast te bewaren, want er kan uraniumhoudend erts bij zitten en dat geeft veel straling af", aldus Sonck. Ook in Vlaams-Brabant stelt de natuurlijke radioactiviteit geen problemen voor de volksgezondheid. De waarden die hier gemeten worden, liggen in gebieden met een meer steenachtige ondergrond weliswaar iets hoger dan in Limburg en Antwerpen.

Het FANC geeft in iedere provincie uitleg over het Telerad-netwerk dat 232 meetstations telt. Limburg telt zes meetstations, maar er komen er twee bij. "Veel mensen weten niet dat radioactiviteit overal en altijd aanwezig is", aldus FANC-woordvoerster Karina De Beule." In Vlaams-Brabant heeft het agentschap 5 meetstations in gebruik die deel uitmaken van haar Telerad-netwerk. Vorig jaar werd in deze meetstations tijdens hevige regenval echter ook één alarm genoteerd. "Dit is wellicht het gevolg geweest zijn van het neerslaan van de regen op de bodem. Het gaat echter nog steeds om natuurlijke radioactiviteit", aldus FANC-woordvoerster Karina De Beule.

De metingen van het FANC hebben het doel om bijvoorbeeld bij een nucleair ongeval een radioactieve wolk te volgen en de mogelijke risico's voor de bevolking juist in te schatten en indien nodig preventieve maatregelen te nemen." (Belga/INM)

De meetresultaten van Telerad staan ook in real-time ter

beschikking van het publiek op de website http://telerad.fgov.be.

Onze partners