Controverse over astma bij kinderen

29/08/14 om 12:29 - Bijgewerkt om 12:29

Veel te veel Nederlandse kinderen tussen 6 en 18 jaar krijgen de diagnose astma opgeplakt, zo blijkt uit een studie. Maar het aantal diagnoses bij Belgische kinderen ligt zelfs nog hoger. Wat is er aan de hand?

Controverse over astma bij kinderen

© iStock

Maandag is het weer de eerste schooldag. Een uitgelezen moment om aandacht te besteden aan de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen: astma. Zo werd in juni op een huisartsencongres een studie voorgesteld waaruit blijkt dat "veel te veel Nederlandse kinderen tussen 6 en 18 jaar de diagnose astma krijgen opgeplakt." De prevalentie bedraagt er 5 à 10%. Nederlandse huisartsen mogen voor astma zelf geen spirometrie uitvoeren, ze moeten hiervoor doorverwijzen naar de pediater, zo bericht Artsenkrant.

De studie van het eerstelijnscentrum in Utrecht ging na of die drempel niet tot overdiagnose leidt. Ze omvatte 652 kinderen waarbij voorafgaand de diagnose astma was gesteld of die hiervoor medicatie kregen. En wat bleek na spirometrie-onderzoek? Een groot aantal kinderen had "waarschijnlijk geen astma" en bij vijf kinderen was dat zelfs zeker... En dus besloten de onderzoekers dat de eerste lijn astma overdiagnosticeert. "Dit moet beter gestructureerd en gemonitord worden. De oplossing ligt in het mogelijk maken van spirometrie door de huisarts", stelden de Nederlanders.

Astma bij kinderen moeilijk te diagnosticeren

Maar bij ons mogen huisartsen wel spirometrieën uitvoeren. "Toch bedraagt de prevalentie van astma bij 10 à 11-jarigen in ons land 11 à 12%, zegt pediater en kinderallergoloog Marc Raes (Jessa ziekenhuis Hasselt) op basis van de internationale ISAAC-studie (International Study of Asthma and Allergies in Childhood).

Dokter Raes: "Dit is de enige 'officiële' gestructureerde bevraging met een gestandaardiseerde vragenlijst. Internationaal bevinden we ons aan de bovenkant van het gemiddelde en dus ben ik wel verwonderd over de Nederlandse resultaten. Men kan toch niet zo in zijn algemeenheid stellen dat astma overdiagnosticeerd wordt omdat de Nederlandse huisartsen geen spirometrie mogen uitvoeren. Het omgekeerde is ook mogelijk: omdat huisartsen verplicht worden om kinderen naar de pediater te sturen, is er onderdiagnose."

Spirometriespecialist prof. Johan Buffels benadrukt in Artsenkrant dat astma bij kinderen diagnosticeren moeilijk is: "Een spirometrie uitvoeren, is bij jonge kinderen een heikele kwestie. De piekstroommeting, een eenvoudig toestel, is in de verdrukking geraakt maar levert veel betere resultaten op." (GV)

Lees meer over:

Onze partners