Chemotherapie tijdens zwangerschap schaadt het kind niet

26/09/11 om 11:26 - Bijgewerkt om 11:26

Kinderen geboren uit moeders die tijdens de zwangerschap chemotherapie kregen, lijken hiervan geen hinder te ondervinden bij hun ontwikkeling.

Dit blijkt uit nieuwe onderzoeksresultaten die professor Frederic Amant, gynaecologisch oncoloog aan de K.U.Leuven, vandaag voorstelt op het European Multidisciplinary Cancer Congress in Stockholm.

De Leuvense onderzoekers onderzochten samen met collega's in Nederland en Tsjechië in totaal 70 kinderen. Professor Frederic Amant: "Het is de eerste keer dat de ontwikkeling van kinderen van 18 maanden of ouder na blootstelling aan chemotherapie bestudeerd werd. De kinderen werden onderzocht bij de geboorte en op welbepaalde tijdstippen nadien (5-6 jaar, 8-9, ...). De gemiddelde leeftijd van de betrokken kinderen is iets meer dan 2 jaar."

De moeders werden tijdens de zwangerschap behandeld met chemotherapie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie of chirurgie, voor uiteenlopende tumortypes. 47 van de 70 onderzochte kinderen werden te vroeg geboren. De gemiddelde zwangerschapsduur bij de geboorte van de kinderen was 36 weken. Er waren 2 tweelingzwangerschappen.

Grondige opvolging

Samen met kinderneurologen en cardiologen verzamelden de onderzoekers gegevens van de medische behandelingen en voorgeschiedenis van de moeders, en evalueerden ze via een vragenlijst gericht aan de ouders de gezondheid, schoolprestaties, hobby's en sociale situatie van de kinderen. Daarnaast onderzochten ze de mentale ontwikkeling van de kinderen via testen gericht op intelligentie, geheugen en aandacht. Ouders vulden ook een vragenlijst in over gedrag en emotionele problemen bij hun kinderen. De hartfunctie werd beoordeeld via electrocardiografie en echocardiografie.

Professor Amant en zijn collega's stelden vast dat kinderen die prenataal werden blootgesteld aan chemotherapie, het even goed doen als leeftijdsgenoten die niet werden blootgesteld. Ze vertoonden bij de geboorte niet meer of geen andere afwijkingen. Hun verdere ontwikkeling is vergelijkbaar met de gemiddelde ontwikkeling van andere kinderen.

Kanttekening bij vroeggeboorte

Kinderen die op bepaalde tests minder goed scoren, behoren vooral tot de groep van vroegtijdig geboren kinderen. Bij één tweeling, geboren op 33 weken, worden specifieke problemen vastgesteld die wellicht te wijten zijn aan een ontwikkelingsstoornis. Frederic Amant: "De onderzoeksgegevens suggereren dat vroeggeboorte meer invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen dan prenatale blootstelling aan chemotherapie. Bij zwangere vrouwen die chemotherapie krijgen, wordt de bevalling vaak ingeleid wanneer de foetus levensvatbaar is, maar nog niet voldragen. Het is belangrijk om vroeggeboorte indien mogelijk te vermijden, en de zwangerschap tot minstens 37 weken verder te zetten."

Op basis van deze wetenschappelijke resultaten kunnen de onderzoekers zwangere vrouwen met kanker beter adviseren. Zwangere patiëntes hoeven hun zwangerschap niet te onderbreken of hun kankerbehandeling niet uit te stellen uit vrees voor de gevolgen voor hun kind. De onderzoekers wijzen verder op het belang van de uitbreiding en verderzetting van dit onderzoek, zodat meer kinderen langer gevolgd kunnen worden. Enkel dan kunnen ze de gevolgen van prenatale blootstelling aan chemotherapie op lange termijn waarnemen, zoals de effecten op de vruchtbaarheid en risico op de ontwikkeling van kankers op latere leeftijd.

Marleen Finoulst

Lees meer over:

Onze partners