België koploper voor bypassoperaties

19/09/14 om 09:42 - Bijgewerkt om 09:42

In België gebeuren het hoogste aantal bypassoperaties in vergelijking met 12 landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

België koploper voor bypassoperaties

© iStock

Uit een vergelijkende studie uitgevoerd in 13 landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijk dat in ons land het hoogste aantal bypassoperaties gebeuren. Alle provincies van ons land scoren behoorlijk hoog, al is de variatie tussen de provincies groot. Dat meldt Artsenkrant.

Het hoge aantal cardiovasculaire procedures in ons land valt op. Ons land blinkt niet alleen uit door het hoge aantal bypassoperaties maar ook door het hoge aantal ingrepen voor een coronaire angioplastie. En het gaat dan nog het om cijfers uit 2009. De recente opening van nieuwe hartcentra zijn nog niet verrekend in deze resultaten.

Niet alle provincies even gelijk

In ons land vonden - in 2009 - 84 bypassoperaties (CABG) plaats per 100.000 inwoners. In hetzelfde jaar telde ons land 261 coronaire angioplastieën (PTCA) per 100.000 inwoners. Grote koploper is hier Duitsland met 370 PTCA-ingrepen per 100.000, gevolgd door Israël met 340 ingrepen. Wat het totale aantal revascularisatie-ingrepen betreft, moeten we volgens het rapport alleen Duitsland laten voorgaan.

In België is de provincie Namen de grote uitschieter, met bijna tweemaal zoveel bypassoperaties dan Luik (129 versus 71 per 100.000) en bijna tweemaal zoveel PTCA-ingrepen dan Henegouwen (400 versus 225 per 100.000). In de Vlaamse provincies ligt het aantal PTCA-ingrepen door de band genomen iets hoger dan in de Franstalige.

De verantwoordelijken van het Riziv en FOD Volksgezondheid, die de Belgische data voor het OESO verzamelden en analyseerden, wijzen erop dat er geen sprake is van substitutie tussen de revascularisatie-ingrepen. In provincies waar je meer CABG's hebt, tel je over het algemeen ook meer PTCA's en omgekeerd.

Onverklaarde verchillen

De OESO-studie onderzoekt de geografische variatie van een elftal procedures in dertien lidstaten, waaronder de UK, Duitsland, en Frankrijk (maar niet Nederland). Tussen de verschillende OESO-landen zijn er behoorlijk wat verschillen - die kunnen niet alleen verklaard worden door verschillen in de incidentie van de aandoening. De OESO wil met dit onderzoek de lidstaten een instrument aan de hand doen om onverklaarde geografische verschillen te monitoren en onder controle te brengen. (WC)

Bron: Artsenkrant

Lees meer over:

Onze partners