Belg vindt tandarts te duur

20/06/13 om 15:50 - Bijgewerkt om 15:50

De Belgen tonen zich tevreden over onze gezondheidszorg, maar de kostprijs ervan vinden ze, zeker bij tandartsen en bepaalde specialisten, een pijnpunt.

Belg vindt tandarts te duur

De Christelijke Mutualiteit (CM) peilde naar aanleiding van haar 50e verjaardag bij bijna 22.000 respondenten naar de tevredenheid van de Belg over de gezondheidszorg.

Vooral over de huisartsen, tandartsen en specialisten is de Belg tevreden (meer dan 94 procent). Alleen bij de psychiater en de orthopedist is een significante groep van patiënten ontevreden (15 en 11 procent).

Transparantie over de kostprijs

Dat beeld wordt genuanceerder bij de kostprijs van de behandelingen: 8 procent van de patiënten weet niet hoeveel hij zal moeten betalen bij de huisarts, bij gynaecologen en oncologen is dat 30 procent, meer dan 40 procent bij oogartsen, cardiologen en orthopedisten en zelfs 60 procent bij tandartsen.

14 procent vindt de rekening bij de huisarts moeilijk betaalbaar. Bij de andere specialismen is dat rond de 20 procent, en bij de tandarts (39 procent) en psychiater (47 procent) ligt dat nog hoger. Elf procent van de Belgen moet zelfs zorg uitstellen om financiële redenen.

Vooral mensen in invaliditeit (31 procent van hen), werklozen (28 procent) en alleenstaanden met kinderen (23 procent) zijn gedwongen zorg uit te stellen. Ook voor jongere mensen en lager opgeleiden is er meer kans op uitstel, vooral wat betreft tandzorg en raadplegingen van specialisten.

Ongelijkheidskloof tussen hoger en lager geschoolden

Opmerkelijk is ook hoe verschillend lager en hoger opgeleiden gebruikmaken van de gezondheidszorg. Lager opgeleiden consulteren vaker de huisarts, hoger opgeleiden gaan meer naar de tandarts, de gynaecoloog en de kinderarts. Hoger opgeleiden gaan ook vaker naar de specialist op eigen initiatief. Een kwart van de lager geschoolden laat zich doorverwijzen door de huisarts naar bijvoorbeeld de pediater, terwijl dat bij de hoger geschoolden slechts 9 procent is.

"De gezondheidskloof is driedubbel. Lager opgeleiden zijn minder gezond, stellen meer gezondheidszorg uit, en gebruiken de gezondheidszorg anders", stelt CM-voorzitter Marc Justaert. "Het is duidelijk dat we nog meer moeten doen om betaalbare zorg te organiseren voor mensen in een moeilijke financiële situatie en om de huisartsen sterker in de eerste lijn te verankeren."

Naar aanleiding van de resultaten formuleert CM enkele aanbevelingen om onze gezondheidszorg verder uit te bouwen. Er is meer transparantie nodig over de kostprijs van een consultatie. Daarnaast moet de kostprijs van de gezondheidszorg voor de patiënt betaalbaar gehouden worden, vooral op gebied van tandzorg en psychologische hulpverlening. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners