Apothekers en artsen : samenwerken moét

30/04/14 om 13:16 - Bijgewerkt om 13:16

Zowel artsen als apothekers beseffen dat ze meer moeten samenwerken omdat ze nu eenmaal onlosmakelijk deel uitmaken van de gezondheidsketen. Maar samenwerken betekent nog niet dat ze altijd op dezelfde lijn zitten.

Apothekers en artsen : samenwerken moét

© Thinkstock

Uit een onderzoek van de magazines 'de Apotheker' en 'Artsenkrant' blijkt dat apothekers en artsen beseffen dat ze meer moeten samenwerken. Maar samenwerken betekent nog niet dat ze altijd op dezelfde lijn zitten.

Zo vinden artsen en apothekers het vrij vanzelfsprekend dat beide toegang hebben tot het geneesmiddelendossier van een patiënt. Als het echter gaat om het medisch dossier, zijn ze het minder eens. Apothekers willen graag inzage krijgen in het medisch dossier omdat ze alleen op die manier reacties en interacties op geneesmiddelen goed kunnen inschatten en ook kunnen nagaan of de dosis die de arts heeft voorgeschreven wel degelijk klopt. In Nederland zijn artsen trouwens verplicht om bij een aantal geneesmiddelen de aard van de aandoening op het voorschriftenbriefje te vermelden. Artsen willen dat dossier echter zelden delen. Zelfs niet als de patiënt daar zijn toestemming voor geeft.

Geneesmiddelen kopen via internet

Apothekers vinden ook dat ze in sommige gevallen een ander merk geneesmiddelen dan het merk dat de arts heeft voorgeschreven aan de patiënt mogen meegeven. De artsen gaan daar niet mee akkoord.

En toch zijn er een aantal elementen waar arts en apotheker het roerend met elkaar eens zijn. Zoals het feit dat steeds meer mensen schrappen in hun voorschriftenbriefje. Beide beroepsgroepen zien bovendien dat het motief daarvoor vaak financieel is.

Vooral apothekers - maar toch ook artsen - stellen vast dat de patiënt steeds meer via internet geneesmiddelen aankoopt. De Franstalige apothekers zien die tendens sneller stijgen dan de Nederlandstalige apothekers.

Bron : de Apotheker

Lees meer over:

Onze partners