5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'

30/06/16 om 07:14 - Bijgewerkt om 07:14

Vijf jaar algemeen rookverbod heeft meer dan 3.000 hartaanvallen vermeden, aldus Kom op tegen Kanker. De organisatie pleit dan ook voor nog strengere rookwetgeving.

5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'

Rookverbod © Belga

Het algemeen rookverbod werd 5 jaar geleden ingevoerd en de positieve gevolgen ervan zijn nu al duidelijk merkbaar, zo meldt Kom op tegen Kanker. De organisatie liet de universiteit van Hasselt een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de rookverboden. Daaruit blijkt een flinke daling van het aantal dodelijke hartaanvallen bij elke nieuwe stap in strengere rookwetgeving.

Tussen 2006 en 2011 zouden in totaal 3.040 hartinfarcten vermeden zijn, zegt Bianca Cox, onderzoeker-epidemioloog aan het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt. 'De cijfers suggereren ook dat een striktere naleving van het algemeen rookverbod in de horeca nog extra levens kan redden,' aldus de Kom op tegen Kanker. De organisatie vraagt dan ook bijkomende maatregelen om mensen beter te beschermen tegen gedwongen meeroken.

Het algemeen rookverbod kwam er in vier stappen:

  1. Sinds 1 januari 2006 is er het rookverbod op de werkvloer en in openbare ruimtes
  2. Op 1 januari 2007 volgde het rookverbod in restaurants
  3. Drie jaar later, januari 2010, werd het verbod in brasserieën en tavernes ingevoerd
  4. Sinds 1 juli 2011 is er ook een rookverbod in cafés, discotheken en casino's

Kom op tegen Kanker spreekt van een 'duidelijke gezondheidswinst' bij elke stap. 'Het rookverbod op de werkvloer heeft gezorgd voor een onmiddellijke daling in dodelijke hartaanvallen bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdscategorieën, maar de daling was het grootst bij vrouwen jonger dan 60 jaar (-30,5%).

De invoering van het rookverbod in restaurants zorgde voor een extra, geleidelijke daling, deze keer voornamelijk bij mannen ouder dan 59 jaar: jaarlijks bijkomend -3,6%.

Het rookverbod in brasserieën en tavernes deed het aantal dodelijke hartaanvallen dan weer vooral dalen bij vrouwen jonger dan 60 jaar (-21,3 %), maar ook bij mannen jonger dan 60 jaar (-11,2%).'

Cox: 'De stelselmatige uitbreiding van het rookverbod heeft dus enorm veel mensenlevens gered. Van de gezondheidswinst na de invoering van het rookverbod in cafés, discotheken en casino's zijn nog geen cijfers bekend, maar het is aannemelijk dat het positieve effect zich zal verderzetten. Ook buitenlandse studies tonen aan dat de gezondheidseffecten versterkt worden door bijkomende rookwetgevingen.'

'Naleving rookverbod in horeca moet strikter'

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker, wijst erop dat in dit onderzoek nog niet eens rekening is gehouden met andere ziektes die ook teruggedrongen worden door het rookverbod: bijvoorbeeld longkanker, diabetes en vaatziekten.

5 jaar rookverbod: 'Heeft enorm veel mensenlevens gered'

© Belga

'Voor ons zijn deze cijfers een signaal om verder in te zetten op een strengere naleving van het rookverbod in cafés en discotheken, want dat wordt nog te vaak met de voeten getreden. De positieve resultaten moeten beleidsmakers ook motiveren voor een verdere verstrenging van de rookwetgeving, want er is absoluut nog vooruitgang mogelijk. Denk maar aan een verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen. Het maatschappelijk draagvlak is er: 91% van de Belgen is nu al gewonnen voor dat idee.'

Kom op tegen Kanker juicht het dan ook toe dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in haar antitabaksplan aangekondigd heeft te zullen investeren in extra controleurs om de naleving van het rookverbod in de horeca strikter te laten naleven. Kom op tegen Kanker vraagt ook dat de naleving van de rookwetgeving een prioriteit wordt voor alle parketten. 'Extra controles hebben immers alleen zin als de inbreuken niet worden geseponeerd.'

Kom op tegen Kanker wijst ook op een paar kwetsbare groepen op die 'op dit moment nog te vaak blootstaan aan de gevaren van meeroken'. Dat zijn onder meer verzorgende en huishoudhulpen en minderjarigen.

Als die verzorgenden werken bij mensen thuis, dan zijn zij niet beschermd door de wetgeving. Kom op tegen Kanker voert hierover gesprekken met de koepelorganisaties Federgon en de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg.

Om de minderjarigen te beschermen tegen de gevolgen van passief meeroken, drukt Kom op tegen Kanker op een snelle invoering van een rookverbod in de auto als minderjarigen meerijden. 'Kinderen zijn nog kwetsbaarder dan volwassenen en kunnen niet kiezen om niet mee te roken.' Een wetsvoorstel in die zin ligt momenteel voor in de Commissie voor Volksgezondheid.

(SD)

Onze partners