5 gezondheidsuitdagingen waar de wereld voor staat in 2015

05/01/15 om 16:07 - Bijgewerkt om 16:44

'Helaas hebben we geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, al vermoeden we wel dat deze vijf gezondheidsuitdagingen de agenda zullen bepalen in 2015', schrijven journaliste Julia Belluz en professor Steven Hoffman.

5 gezondheidsuitdagingen waar de wereld voor staat in 2015

© AFP

Wat staat de wereld te wachten in 2015 als het aankomt op gezondheidszorg? 'Helaas hebben we geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, wel hebben we enkele vermoedens van onderwerpen die de agenda zullen (en zouden moeten) bepalen', schrijven journaliste Julia Belluz en professor Steven Hoffman aan Harvard op VOX.

1. Bacteriële resistentie doodt weldra meer personen dan kanker

'De bacteriële resistentie betekent een reëel gevaar voor de volksgezondheid', waarschuwde bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD). 'België blijft een van de slechtere leerlingen want antibioticagebruik betreft, met de zesde plaats in de Europese rangschikking.'

De bewindsvrouw - zelf ook arts - herinnerde eraan dat antibiotica enkel werkzaam zijn bij bacteriële infecties en niet voor virale aandoeningen zoals griep, verkoudheden of bronchitis. Sinds 2000 is het ambulant antibioticagebruik in ons land met 36 procent gedaald. De daling is sinds 2006-2007 echter gestopt. Het antibioticumverbruik in de ziekenhuizen is met 5,6 procent gestegen van 2007 tot 2013.

Naar schatting sterven in de Europese Unie elk jaar 25.000 mensen aan infecties die resistent zijn tegen meerdere geneesmiddelen. Hoe vaker antibiotica worden voorgeschreven, hoe sneller ze hun kracht verliezen.

2. De 'hysterie' rond ebola is over, onterecht

2014 kenmerkte de ergste ebola-uitbraak aller tijden en hoewel de media-aandacht intussen bekoeld is, woedt de epidemie nog steeds verder. Ebola heeft niet alleen medische gevolgen, de economieën van de drie hardst getroffen landen Guinee, Liberia en Sierra Leone lijden erg. Mensen verliezen hun job door ebola, kinderen worden thuis gehouden van school en in verschillende gebieden heerst er voedselschaarste.

Volgens de laatste stand van zaken die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijgaf, heeft de recentste uitbraak van het ebolavirus al aan zeker 7.905 mensen het leven gekost. Daarnaast werden meer dan 20.200 besmettingen opgetekend.

Intussen werken wetenschappers overal ter wereld in laboratoriums naarstig verder aan een mogelijk medicijn. 'Al moeten we voorbereid zijn op een langdurige en voortgezette inspanning, waarschijnlijk nog voor de rest van 2015', aldus Peter Piot een van de wetenschappers die het ebolavirus in 1976 ontdekten en huidig directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

3. Millenniumdoelstellingen zijn voorbij, wat nu?

In 2000, tijdens de eerste vergadering van het nieuwe millennium van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ondertekenden staatshoofden en regeringsleiders de Millenniumverklaring. Kort samengevat omvat de verklaring 7 doelstellingen die de ontwikkeling in het Zuiden moet verbeteren en een laatste Millenniumdoelstelling onder de titel 'wereldwijd partnerschap', die ervoor moet zorgen dat de andere zeven slagen. In 2015 lopen deze doelstellingen -waaronder aandacht voor moedersterfte en aids- af. En hoewel de stroom aan pessimistische berichten anders doet vermoeden, is de wereld er de afgelopen 25 jaar op vooruit gegaan wat wereldwijde gezondheidsvoorziening betreft.

De wereld is op 25 jaar erg veranderd en dus moeten ook de noden worden bijgesteld. Verschillende stemmen gaan op om nieuwe doelstellingen in het leven te roepen, maar deze te beperken tot slechts vier of vijf richtlijnen. Een piste zou zijn om de gezondheidsdoelen samen te voegen.

4. Klimaatverandering schaadt gezondheid

5 gezondheidsuitdagingen waar de wereld voor staat in 2015

© Reuters

De opwarming van de aarde heeft niet alleen catastrofale gevolgen voor het klimaat, ook de gezondheid van de mens lijdt er sterk onder. De kans op periodes met extreme hitte gaat in de komende 40 jaar vervijf- tot tienvoudigen, wat het risico op hitte gerelateerde gezondheidsproblemen aanzienlijk de hoogte in duwt. Risicogroepen zijn voornamelijk senioren en mensen die in armoede of in sociale isolatie leven. Door dehydratie is de kans op nierstenen ook hoger.

Ook ademhalingsproblemen zullen toenemen door slechte luchtkwaliteit, tropische ziektes zoals Tropische ziektes als dengue of chikungunya zullen vaker voorkomen buiten hun traditionele regio en de kans op voedselonzekerheid groeit.

Alle ogen zijn dan ook op Parijs gericht, waar in december 2015 een klimaattop wordt gehouden, die beschouwd wordt als de opvolger van Kyoto.

5. Evidence-based medicine soms vooringenomen

Binnen de medische wereld is het algemeen geweten, maar daarbuiten staan mensen er niet zo vaak bij stil: veel resultaten van medische onderzoek raken nooit verder dan de wetenschappers zelfs. Als de resultaten niet gepast worden bevonden door de onderzoekers zelf of medicijnenfabricaten worden de resultaten soms niet gepubliceerd. De resultaten van Evidence-based medicine zijn dus vaak vooringenomen, schrijft Institute of Medicine.

Wetenschappers trachten dit al jaren aan het licht te brengen en volgens VOX is er stap voor stap beterschap in zicht. Maar dit probleem aankaarten vraagt tijd. Het vraag samenwerking tussen alle actoren en een gedeelde kennis.

Onze partners