1733: één nummer voor huisartsen met wachtdienst

24/10/11 om 08:39 - Bijgewerkt om 08:39

Via het nummer 1733 moeten binnenkort in heel België niet alleen artsen, maar ook apothekers- , tandarts- en verpleegwachtdiensten bereikbaar zijn.

Nu al maken, in drie proefgebieden in België, ruim één miljoen mensen gebruik van het nummer 1733 om de huisarts van wacht te bereiken. Binnenkort moet dat nummer in heel ons land toegang geven tot de niet-dringende medische hulpverlening. Niet alleen artsen, maar ook apothekers- , tandarts- en verpleegwachtdiensten zullen aan het einde van de rit via één nummer bereikbaar zijn.

De basis van dit initiatief ligt bij Europa. Een Europese richtlijn heeft immers voorzien dat niet alleen dringende medische hulp, maar ook niet-dringende medische hulp via een uniform en gratis nummer bereikbaar moet zijn. Voor de medische hulp is het nummer 112 al vrij goed ingeburgerd. Voor de niet-dringende medische hulp wordt dat het nummer 1733.

Nu moet je nog altijd, wanneer je niet-dringende medische hulp nodig hebt, zelf op zoek gaan naar de huisarts van wacht. In sommige regio's helpt de politie je daarbij, in andere regio's is er een centraal nummer dat door de huisartsenposten zelf wordt georganiseerd en in nog andere regio's is het een kwestie van geluk vooraleer je de arts van wacht vindt. Door de Europese richtlijn zijn de landen zelf in actie moeten schieten. Zo ook België. Op dit moment lopen er proefprojecten in Luxemburg, Henegouwen en Brugge. Patiënten die niet-dringende hulp nodig hebben, draaien het nummer 1733 en komen rechtstreeks bij de arts van wacht terecht.

112-hulpcentrales

In de nabije toekomst zal de organisatie van dat nummer nog doeltreffender gebeuren. Het is immers de bedoeling dat zowel de 112-oproepen als de 1733-oproepen bij de dichtstbijzijnde 112-hulpcentrale toekomen. Het is dan aan de speciaal opgeleide operator om op basis van het gesprek dat hij met de oproeper heeft om de situatie in schatten en ofwel een ziekenwagen te sturen, ofwel te verwijzen naar de huisarts. Daarbij kan hij ervoor kiezen om de huisarts van wacht zelf onmiddellijk naar de patiënt te sturen, de patiënt te vragen naar de huisartsenpost te komen of de patiënt voor te stellen af te wachten tot zijn eigen huisarts consultatie houdt.

In een nog verdere toekomst zouden alle zorgverleners op wie in dringende gevallen een beroep kan worden gedaan, via dat ene centrale nummer bereikbaar moeten zijn.

Désirée De Poot

Lees meer over:

Onze partners