Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

24/12/11 om 11:20 - Bijgewerkt om 11:20

Geen eurocent voor Ethias

Er is maatschappelijk geen enkele behoefte aan het voortbestaan van de Ethias-groep. Dus ontmantelen, verliezen afslikken en stopzetting, dat is het enige verdedigbare alternatief.

De Ethias-groep vraagt nu blijkbaar toch 180 miljoen aan staatssteun om haar obligatie-uitgifte van 280 miljoen euro geplaatst te krijgen. 100 miljoen zou van de federale staat moeten komen en telkens 40 miljoen van het Vlaamse en het Waalse gewest. Ethias heeft die 280 miljoen nodig om binnen de groep naar de eisen van Europa een doorschuifoperatie met de Dexia-aandelen nog in portefeuille bij Ethias te kunnen doen.

Er is nog behoorlijk wat onduidelijkheid over wat Ethias nu precies vraagt aan de overheid of aan "bevriende overheidsinstellingen" maar het finale argument is dat als men deze operatie niet zou ondersteunen vanuit de overheden de verliezen uiteindelijk nog hoger zouden oplopen. Die verliezen vloeien in hoge mate voort uit de erg lage huidige koers van het Dexia-aandeel. Dit argument is zinloos, waardeloos en vals om de doodeenvoudige reden dat het in het vooruitzicht stellen van een substantieel hogere koers voor de Dexia-aandelen (Dexia-groep, niet Dexia Bank België) naar de toekomst toe compleet onrealistisch is. De verliezen binnen Dexia-groep stapelen zich alsmaar verder op. Het Dexia-aandeel is volstrekt waardeloos.

Een overheid die het ernstig meent met het algemeen belang weigert om nog één euro in Ethias te steken. Neem de Ethias-groep in quarantaine, ontbind het in haar belangrijkste onderdelen en tracht op de markt een zo goed mogelijke prijs te krijgen daarvoor om daarmede dan klanten en schuldeisers nog zo goed mogelijk te voldoen. Uiteraard moet de overheid haar depositogarantie van 100 000 euro onverkort nakomen.

Met deze aanpak gaat de overheden-aandeelhouders van Ethias zonder discussie een serieus verlies moeten incasseren. Tegelijk weet men dan echter dat dit trieste verhaal hier en nu stopt. Het management en het bestuur van Ethias grossierden de voorbije jaren in onbekwaamheid, met als gevolg een continu beroep op de middelen van de gemeenschap. Bovendien zal de banken- en verzekeringsmarkt in België perfect aan de wensen en de behoeften van de Belgen kunnen voordoen zonder Ethias. Kortom, Ethias heeft maatschappelijk geen enkele reden van bestaan meer.

Toch rijst de vraag of rond Ethias gaat gebeuren wat ook reeds naar aanleiding van Dexia plaatsgreep? Onder druk van Belgische en Franse belangengroepen werd een bankinstelling in het leven gehouden en geroepen waar binnen de maatschappij geen enkele behoefte meer aan bestaat. Het Dexia-dossier kostte ons reeds handenvol geld en gaat dat in de toekomst nog bijkomend doen. Moody's gewaagt van een totale kost die kan oplopen tot 75 miljard euro. Gaat men de Dexia-schande nu nog Ethias-gewijs overdoen? Dat het bij Ethias om veel minder centen gaat, is een irrelevant argument.

Johan Van Overtveldt

Onze partners