Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

28/05/13 om 08:03 - Bijgewerkt om 08:03

GAS-boetes voor betogers: brief aan Bart De Wever

Dat deelnemers aan de ludieke betoging tegen voedselgigant Monsanto in Antwerpen GAS-boetes kregen, begrijpt deelnemer Lieven Wellens niet. 'Was het de grimmige sfeer? (gezinnen met kinderen, grappig verklede mensen)? Feit is: een groep mensen werd plots ingesloten door de politie voor een administratieve aanhouding'

GAS-boetes voor betogers: brief aan Bart De Wever

© Belga

Beste burgemeester van Antwerpen,

Ik ben nooit inwoner geweest van de stad waarover u momenteel de hoede heeft, maar toch beschouw ik Antwerpen ook een beetje als 'mijn' stad. Ik durf toe te geven dat trots en ijdelheid hier iets mee te maken hebben, eigenschappen die een echte Antwerpenaar misschien niet onbekend (of onterecht) zijn.

Ik moet wel bekennen dat mijn trots voor Antwerpen nu wel een beetje verminderd is, nadat ik persoonlijk getuige mocht zijn van de nieuwe wind die u door het Antwerpse 'overlastbeleid' laat waaien. Getuige betekent in dit geval gelukkig geen betrokkene.

'80 GAS-boetes uitgeschreven tijdens illegale demonstratie' lees ik in de media...

Aangezien ik deze (illegale) demonstratie zelf van nabij meemaakte, vroeg ik me toch af om welke redenen u deze GAS-boetes liet uitschrijven. (Laten we even terzijde laten dat u daar helemaal géén gegronde redenen voor nodig heeft). Voor alle duidelijkheid, het betrof hier een vreedzame mars van zo'n 200 man in het kader van de wereldwijde actie tegen het mogelijk (braaf uitgedrukt) onethische gedrag van de multinational Monsanto.

'Er was geen toestemming voor deze demonstratie'

Dit weet u waarschijnlijk het beste van alle Antwerpenaren, maar mag ik u meegeven dat de meerderheid van de deelnemers hier niét van op de hoogte waren? Méér nog, op de website van de globale organisatie staat dat de optocht in Antwerpen 'groen licht' had gekregen, net zoals de mars in Brussel die effectief toegelaten was. Indien u dus per sé iemand wil sanctioneren, gelieve u tot de organisatie te wenden voor het verspreiden van foutieve informatie...

'De demonstratie zou een niet toegelaten traject hebben gevolgd'

Mag ik u in dat geval erop wijzen, dat de politiediensten (die bijna talrijker aanwezig waren dan de demonstranten zelf) de demonstratie met het nodige vertoon voorgingen? Indien deze een andere weg hadden gevolgd , zou de optocht naar mijn mening netjes zijn meegegaan. Er was geen enkele indicatie dat de (bijna vrolijke) bende herrie zou schoppen indien er een trajectwijziging zou gebeuren. Getuige hiervan waren de gezinnen met kinderen die deelnamen, de leuk verklede demonstranten (jawel, er was o.a. een maïskolf in een rolstoel aanwezig), en de vele mensen op het traject (winkelgangers op de Meir) die het een ludieke actie vonden, en helemaal niet geïntimideerd waren.

'Er was potentieel risico op rellen'

Was het de talrijke opkomst (200 man)? De grimmige sfeer? (gezinnen met kinderen, grappig verklede mensen)? Of de opruiende slogans? ('Géén GMO, stop Monsanto!' en ook het gewaagde 'Wij willen weten wat we eten!') Of was het misschien het gegeven dat omstaanders vooral wisten dat er een demonstratie aan de gang was door de talrijke politiebegeleiding?

Feit is, dat aan het einde van de rustige mars een groep mensen plots werd ingesloten door de politie (met overdreven machtsvertoon?) voor een administratieve aanhouding. Waaronder dus ook gezinnen met kinderen. Gelukkig dat de politie zich niet van straat had vergist, want 2 straten verder was er een optocht bezig in verband met een schoolfeest. Er was enige verwarring mogelijk.

Op geen énkel moment heeft de aanwezige politiemacht duidelijk verkondigd dat de optocht géén toestemming had, of heeft ze gevraagd om de samenscholing (*) op te heffen. Integendeel, de politie heeft de betoging netjes begeleid, tot op het punt waarop ze onverwachts tot aanhoudingen overgingen. Begrijp me niet verkeerd, zij deden ook enkel hun werk, en meer dan één agent heeft duidelijk zijn/haar ongenoegen laten blijken over de gang van zaken en de werkwijze die ze moesten hanteren. Dit was op voorhand zo gepland, en niet ter voorkoming van eventuele escalatie, maar als voorbeeldstelling van uw beleid. Ik begrijp dat u na voorvallen uit het verleden voorzichtig wil zijn, maar deze actie was ongepast en volledig buiten proportie.

'De demonstratie veroorzaakte hinder'

Naar mijn weten verliep de mars bijna volledig in autovrije straten. De enige hinder die ik heb kunnen vaststellen was tijdens de politieactie, veroorzaakt door de politievertoning zelf. Verder géén ongepast gedrag, overlast, of vandalisme vastgesteld. Ik zou zelfs bijna spreken van een schoolvoorbeeld van een betoging...

Mijnheer De Wever, voor alle duidelijkheid, dit was een vreedzame demonstratie vóór voedselveiligheid en het leefmilieu in het algemeen, iets wat ons allen aangaat. Graag gedaan trouwens, u mag de demonstranten die hiervoor opkwamen later nog bedanken.

Lieven Wellens

(*) Met samenscholing wordt hier een groep van 200 personen bedoeld, in een winkelstraat met een paar duizend winkelgangers. Toegegeven, de 20 combi's, en bijna 100 (?) agenten deden de groep groter lijken dan ze was.

Onze partners