Veronique Goossens
Veronique Goossens
Anker Kanaal Z en opiniemaker Knack.be
Opinie

02/03/13 om 10:44 - Bijgewerkt om 10:44

Financiële stromen Boerenbond transparant?

"Vindt u de Boerenbond écht transparant als het gaat om haar financiële stromen?," vraag ik Piet Vanthemsche, voorzitter van een christelijke middenveldorganisatie die de belangen van 200.000 leden behartigt.

"Iedereen die het wil kan onze balans opvragen bij de Nationale Bank," protesteert Piet Vanthemsche. "En bovendien heeft Trends al twee artikels gewijd aan onze financiën."

Na het interview in Z-Talk Goossens klinkt mijnheer Vanthemsche ietwat verontwaardigd in de hol klinkende gangen van de Vlaamse Media Maatschappij. "Jullie stellen het zo voor alsof wij ons met occulte zaken bezighouden. Dat is helemaal niet zo."

Even terugspoelen. In "Boer & Tuinder" etaleert Vanthemsche deze week zijn irritatie over de aanvallen op het christelijke middenveld. "Ik ben dat geschimp grondig beu," schrijft hij. Maar ook: "Dat het ACW intern een probleem heeft en klare wijn moet schenken, is onderhand voor iedereen duidelijk geworden. "

Piet Vanthemsche heeft geen zin om meegesleurd te worden in de heksenjacht en anticipieert : "Onze organisatie wordt op een transparante, integere manier geleid en gefinancierd. Dat laatste gebeurt vanuit de financiële poot: de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond MRBB.

De Boerenbond wordt dus op een transparante wijze gefinancierd. In de jaarverslagen van de belangenorganisatie is nochthans zo goed als niets terug te vinden over de "ijzeren reserve" van de Boerenbond.

"Een holding is toch niet verplicht om zijn balans aan iedereen te laten zien," zegt de baron vlak voor hij in de donkere winteravond verdwijnt.

"We passen inderdaad de notionele intrestaftrek toe. Fiscale optimalisatie is er namelijk op gericht om de belastingdruk te verminderen en niet omgekeerd, " vertelt Piet Vanthemsche een half uur eerder onder de studiolampen. Wat dan het uiteindelijke tarief is dat de MRBB aan de fiscus betaalt, kan hij met de beste wil van de wereld niet uit het blote hoofd zeggen.

Geen probleem, ik vraag het hem nadien opnieuw en vrijwel meteen komt het antwoord per e-mail binnengewaaid.

De maatschappij voor het Roerend Goed van de Boerenbond is een van de grootste holdingmaatschappijen van het land met strategische participaties in onder meer KBC groep (ze bezit bijna 13 procent), de toeleveraar voor land- en tuinbouw Aveve (100%), het sociaal secretariaat Acerta (50%), fiscaal adviseur aan bedrijven SBB (48%) enz. Die werkmaatschappijen zijn al aan vennootschapsbelasting onderworpen, dus in de holding worden ze niet opnieuw belast. De Boerenbond betaalt als aandeelhouder van de MRBB wel 25 procent roerende voorheffing op de dividenden, die ze uit haar beleggingsvehikel haalt.

De MRBB heeft ook inkomsten uit een beleggingsportefeuille. Het is vooral hierop dat de vennootschapsbelasting wordt berekend. En hier komt de notionele intrestaftrek kijken. "Het niet toepassen hiervan zou overigens als een bestuursfout kunnen worden beschouwd. "

Om een lang verhaal kort te maken: "De MRBB heeft geen enkele operatie gedaan om de aftrek op te drijven," zo onderstreept Vanthemsche. "Ze heeft de afgelopen 6 jaar 5,9 miljoen vennootschapsbelasting betaald, dat is 39 miljoen minder dan wanneer die aftrek niet had bestaan. "

Een holding betaalt in België gemiddeld 0 tot 5 procent vennootschapsbelasting. De balans van de MRBB leert mij dat ze in 2011 0,03 procent vennootschapsbelasting neertelde. In 2010 2,96 procent en het jaar voordien 5,76 procent.

Piet Vanthemsche is te gast bij Z-Talk Goossens, vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z.

Onze partners