Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

29/07/10 om 14:52 - Bijgewerkt om 14:52

Engelse master mag geen alibi zijn voor verwaarlozing Nederlands

Vlaamse universiteiten kunnen binnenkort volledige masteropleidingen organiseren in een vreemde taal, lees: het Engels. Is dat de doodsteek voor het Nederlands als wetenschappelijke taal? De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL), het adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, heeft daar een genuanceerd oordeel over.

Enerzijds is het voor academici noodzakelijk dat ze dé wetenschappelijke taal bij uitstek beheersen. Dat is belangrijk voor hun mobiliteit in een geglobaliseerde wereld. Daarenboven is veel vakliteratuur in het Engels, verlopen internationale congressen in het Engels en zijn de belangrijkste tijdschriften en wetenschappelijke websites Engelstalig. Vlaanderen kon dus niet langer wachten om belemmeringen op te ruimen tegenover andere landen, bijvoorbeeld Nederland, waar de universiteiten al langer het Engels hanteren.

Anderzijds willen we waarschuwen voor verwaarlozing van het Nederlands in het hoger onderwijs. In ons rapport 'Naar een samenhangend taalbeleid voor het Nederlands vanuit Europees perspectief' dringen we erop aan dat het Nederlands in principe de voertaal blijft bij bacheloropleidingen en bij masteropleidingen die een sterke mate van contact met Nederlandstalige burgers inhouden. Het verheugt ons dat minister van Onderwijs Pascal Smet dit standpunt deelt en verklaarde: 'Het heeft geen zin om de opleiding rechten Engelstalig te maken. Advocaten moeten de Nederlandse terminologie onder de knie hebben. In de rechtbank spreken ze Nederlands.'

De Raad denkt ook aan het belang van de taal zelf. Als we de toekomst van het Nederlands willen verzekeren, dan moet onze taal in alle contexten, onder alle omstandigheden bruikbaar blijven. Ook in de wetenschap, niet alleen als studie-object, maar in de volle breedte als taal van wetenschap. De ontwikkeling van wetenschappelijke terminologie in het Nederlands is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Het Nederlands moet een taal van wetenschappelijke publicaties blijven en als zodanig worden erkend. Naast de internationale Engelstalige tijdschriften, moeten Nederlandstalige wetenschappelijke bladen blijven bestaan. Het is immers belangrijk dat iedereen in Nederland en Vlaanderen in het Nederlands kennis kan nemen van de resultaten van onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen is uitgevoerd.

Er is nog een laatste aspect waar we op willen wijzen. Op dit ogenblik wordt binnen de universiteiten en hogescholen al geklaagd over gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal door veel studenten. De nakende verengelsing van universitaire opleidingen mag geen alibi zijn om dit probleem te negeren. Als academici het fijne instrument niet meer kunnen bedienen dat de Nederlandse taal is, dan is dat een bedreiging voor het Nederlands, niet alleen als wetenschappelijke taal, maar als cultuurtaal.

Ted Sanders en Leen Van Dijck, voorzitter en vice-voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Onze partners