Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

19/11/12 om 10:50 - Bijgewerkt om 10:50

Een industriebeleid gefocust op en door de industrie (VOKA)

Het industrieel overheidsbeleid moet de industriële onderneming centraal plaatsen en de voorwaarden voor een aantrekkelijk, concurrentieel en stabiel klimaat scheppen.

Voka-reactie op de 8 voorstellen voor een gespierd industrieel beleid

De laatste weken, maanden is er enorm veel inkt gevloeid over de onzekere toekomst waarin onze Vlaamse industrie dreigt te verglijden. Iedereen erkent daarbij het belang van een sterke industrie als fundament van onze economie, en dus onze welvaart. Zelfs over de fundamentele uitdagingen waar onze industrie mee wordt geconfronteerd en de algemene remedies, lijkt een consensus te groeien.

Uit alle hoeken van Vlaanderen worden elke dag opnieuw concrete beleidsvoorstellen gelanceerd. Zo ook uit de hoek van het Vlaams ABVV, die de Vlaamse Regering een set van 8 voorstellen presenteert voor een "gespierd industrieel beleid". Mevrouw Copers houdt terecht een pleidooi voor een veel krachtdadiger en meer gefocust Vlaams Nieuw Industrieel Beleid. De waaier van 50 actielijnen van het NIB van de Vlaamse Regering oogt ambitieus, maar brengt tot op heden op het terrein echter weinig in beweging.

In zijn voorstellen plaats het ABVV echter de overheid centraal. Een overheid die ondernemingen verder gaat betuttelen, controleren en zelfs sturen met extra wettelijke verplichtingen, nieuwe regeltjes en bijkomende overlegrondes. Als een toezichthouder moet de overheid de ondernemingen continu in de gaten houden en wijzen op hun plichten. Dergelijke voorstellen zullen niet leiden tot het realiseren van de beoogde doelstellingen, namelijk het versterken van talentontwikkeling, het aantrekken van nieuwe economische activiteit, het stimuleren van innovatie, het vermijden van herstructureringen en faillissementen. In tegendeel, ondernemers zullen afgeschrikt worden door de bijkomende betutteling en overheidsinmenging.

Het industrieel overheidsbeleid moet daarentegen de industriële onderneming net centraal plaatsen en de voorwaarden voor een aantrekkelijk, concurrentieel en stabiel klimaat scheppen. Geen sturende overheid, maar en faciliterende overheid. Die een eenvoudig, maar duidelijk stimulusbeleid voert die industriële ondernemers aanzet om voor Vlaanderen te kiezen. Dat is de beste garantie om de industrie hier te houden en opnieuw te laten groeien.

Jo Libeer Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

Onze partners