Dirk Draulans
Dirk Draulans
Redacteur bij Knack
Opinie

13/08/12 om 13:28 - Bijgewerkt om 13:28

Dieren verdelgen deugt niet

De hetze tegen meeuwen aan de kust verhit de gemoederen van ecologisch ongeschoolden.

Patrick De Klerck (Open VLD), burgemeester van Blankenberge en voorzitter van het Kustburgemeestersoverleg, wil de 'overlast' van meeuwen bestrijden. Hij wil dat Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de meeuw vogelvrij maakt door haar beschermd statuut op te heffen. Zo zou er efficiënt op gejaagd kunnen worden - een typisch Open VLD-standpunt: je verdelgt wat je in de weg loopt.

Ergerlijk is dat nogal wat mensen aannemen dat Schauvliege geneigd zou kunnen zijn op de vraag in te gaan. Van een minister bevoegd voor natuur zou je verwachten dat ze dieren en planten een handje toesteekt. Maar Schauvliege bouwt aan de reputatie het tegenovergestelde te doen. Ze versoepelde de jacht op de vos, en verpatste het Fort van Haasdonk aan een privéondernemer, ook al is dat belangrijk voor vleermuizen. Twee maatregelen die ze nam onder druk van minister-president Kris Peeters (CD&V).

Het lijkt erop dat Schauvliege zich wil profileren als iemand met een 'realistische' kijk op haar bevoegdheden, waarbij haar kabinet ervan uitgaat dat het terugschroeven van beschermingsmaatregelen en het schrappen van cultuursubsidies haar meer krediet zullen opleveren bij haar kiezers dan een voor beide sectoren nuttig beleid.

Gelukkig voor de Vlaamse meeuwen is hun beschermde statuut niet uitsluitend Schauvlieges verantwoordelijkheid. Daar moet de Europese Commissie haar zeg over doen. En er kan veel over de Europese inmenging in landelijke aangelegenheden worden gezegd, maar niet dat de EU niet vriendelijk is voor de natuur. Er zou in Vlaanderen nog veel minder niet te sterk door mensen beïnvloede natuur overblijven als die strenge Europese regels er niet waren.

Het is uiteraard belachelijk om aan te nemen dat je met bejaging de zogenaamde overlast van meeuwen aan de kust kunt bestrijden. Zoiets werkt alleen in de hoofden van mensen die geen verstand hebben van elementaire ecologie. Er zijn te veel meeuwen om door lokale verdelging een verschil te kunnen maken.

Ook maatregelen om 'de ratten van de zee', zoals ze oneerbiedig genoemd worden, weer naar zee te lokken met bakken visafval gaan voorbij aan biologische basisprincipes. Die maatregelen zullen leiden tot méér meeuwen, omdat er meer voedsel ter beschikking is.

Dat de ratten van de zee zich aan land als afvalopruimers manifesteren, en tot ergernis van kustbewoners geleerd hebben vuilniszakken open te scheuren, heeft meer te maken met onze eigen praktijken als grote vervuilers dan met wangedrag van meeuwen, die in feite een nuttige functie als opruimers van afval uitoefenen.

De enige manier om de overlast efficiënt te bestrijden, is vuilniszakken zo te plaatsen dat meeuwen er niet bij kunnen. Vuilnisbakken zouden een goed alternatief zijn, of 's nachts zakken ophalen die 's avonds worden buitengezet. Voor de rest zijn meeuwen prachtige vogels die bij de zee horen als Jonathan bij Kevin Borlée.

Dirk Draulans

Onze partners