Astrid Wittebolle
Astrid Wittebolle
Astrid Wittebolle selecteert voor u de site van de dag.
Opinie

27/03/12 om 09:33 - Bijgewerkt om 09:33

De vrije Britse pers

Grasduinen in oude Britse kranten.

De vrije Britse pers

© GF

De begindagen van de dagbladpers vallen samen met de opkomst van de westerse democratieën. Dat wordt duidelijk wanneer u een uurtje of wat grasduint in oude, 19de-eeuwse Britse kranten die in facsimile zijn ontsloten op Nineteenth-Century Serials Edition. Deze website is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Britse onderzoeksinstellingen. Er werd gekozen om zes titels die allemaal exemplarisch zijn voor een soort krant uit die tijd. De Northern Star was een populaire krant, de Monthly Repository hield zich vooral met geloofskwesties bezig en werkte met correspondenten uit het hele land in plaats van een vaste redactie.

The Leader bepleitte radicale politieke hervormingen, maar had ook al cultuurpagina's over literatuur en kunst.

The English Woman's Journal was een van de eerste kranten die zich bekommerde om vrouwenrechten; vooral inzake onderwijs en werk. The Tomahawk is een voorbeeld van de vele geïllustreerde satirische bladen. Meestal waren die maar een kort leven beschoren.

Tenslotte werd ook Publisher's Circular gekozen, een vakblad voor drukkers en uitgevers. Dat geeft een goed beeld van de evoluties in die sector.

Opvallend is de verstrengeling tussen politieke bewegingen, actiegroepen, ideologische groepen en de pers. Vele bladen werden geleid door mensen die ook doorbraken in de politiek.

Onze partners