Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

22/08/12 om 09:16 - Bijgewerkt om 09:16

De relativiteit van uitdagingen

De Chinese overheid zal haar rol in de economie en in de maatschappij in het algemeen grondig moeten herdenken.

De eurocrisis zadelt Europa op met een joekel van een uitdaging. Maar kijk, ook wat economische problemen betreft, blijkt de relativiteit der dingen. Volgens de Aziatische econoom Andrew Sheng is China het land dat pas echt voor een gigantische uitdaging staat. Het complete Chinese economische model moet om, zegt hij.

Andrew Sheng is niet zomaar de eerste de beste. Hij behoort tot de meest invloedrijke economen van Azië en treedt sinds enige tijd ook op als hoofdadviseur van de Chinese controlecommissie op de banken. In diverse recente commentaarstukken preciseert Andrew Sheng de aard van de enorme uitdagingen waar China voor staat. Zijn analyse is vandaag des te relevanter omdat er de komende maanden erg belangrijke beslissingen moeten worden genomen over het economisch model van China en de toekomst van het land.

Het uitgangspunt van Shengs analyse is dat het Chinese succes de voorbije decennia was gebaseerd op vier pijlers: China als fabriek van de wereld, het Chinese infrastructuurnetwerk, het Chinese financiële model en het model van de overheid als dienstverlener. Elk van die pijlers dient grondig te worden gerestaureerd.

China als fabriek van de wereld moet volgens Andrew Sheng twee grote uitdagingen onder ogen zien: de structurele terugval van de vraag in grote afzetgebieden als de VS en de eurozone, en de stijging van de productiekosten in China. De noodzakelijke omschakeling van het productieapparaat om deze twee trendbreuken op te vangen, is een kolossale uitdaging.

De kwaliteit van het infrastructuurnetwerk - wat tot nu toe 'neergekwakt' werd aan wegen, bruggen, luchthavens - laat volgens Sheng veel te wensen over. Daardoor zitten Chinese bedrijven nog altijd opgezadeld met zeer hoge kosten qua logistiek. Een betere en goedkopere infrastructuur vereist meer marktwerking en een drastische aanpak van de welig woekerende corruptie.

Dat laatste geldt ook voor de financiële sector, die tot nu toe veel te veel afgestemd was op grote ondernemingen en staatsbedrijven - en op de financiering van lucratieve zeepbellen in bijvoorbeeld vastgoed. De financiering van zelfstandigen en kmo's staat volgens Sheng in China nog nergens. Toch zullen met name die zelfstandigen en kmo's een almaar belangrijkere rol moeten gaan spelen in het groeipatroon van de Chinese economie.

En dan is er last but not least het Chinese overheidsmodel als dusdanig. Dat is overwoekerd door corruptie en door eindeloze infighting tussen diverse ideologische, economische en regionale fracties. De Chinese overheid zal haar eigen rol in de economie en in de maatschappij in het algemeen grondig moeten herdenken, wil ze grote onrust binnen het Chinese bestel voorkomen.

Elk van deze vier opdrachten vormt een Herculische opdracht. De Chinese bewindslui hebben echter geen keuze. De vier uitdagingen moeten gelijktijdig worden aangepakt. China bleek In het verleden in staat om zulke titanische opdrachten tot een min of meer goed einde te brengen. Andrew Sheng betwijfelt evenwel of het de Chinezen dit keer weer zal lukken.

Onze partners