Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.
Opinie

06/04/11 om 08:20 - Bijgewerkt om 08:20

De nachtmerrie van CD&V en Open VLD

Rik Van Cauwelaert legt uit hoe de ergste nachtmerrie van CD&V en Open VLD stilaan werkelijkheid wordt.

Tenzij Elio Di Rupo en de PS alsnog bijdraaien loopt eerstdaags de opdracht van koninklijk onderhandelaar Wouter Beke ten einde. Na het Brusselse opbod en getreiter van de jongste dagen maakt Di Rupo zich op voor een voortzetting van de huidige regering in lopende zaken. Yves Leterme krijgt dan een nieuwe verblijfsvergunning voor de Wetstraat 16.

De dagtrip van Elio Di Rupo met enkele Vlaamse 'embedded' journalisten naar Mons en Henegouwen moest er de Vlaamse politieke opinie op voorbereiden dat er geen echte staatshervorming komt. Want die staatshervorming zal de financiële slagkracht van Wallonië aantasten en de Waalse Marshallplannen fnuiken.

En een staatshervorming die Brussel en/of Wallonië één euro kost, die komt er niet. Daar was CDH-senator en grondwetspecialist Francis Delpérée, mentor van CDH-voorzitster Joëlle Milquet, altijd al zeer duidelijk over.

Vorige week werd dat nog maar eens benadrukt door Elio Di Rupo. Toen koninklijk onderhandelaar Wouter Beke voorstelde om het bijkomende geld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Vlaanderen en Wallonië te laten betalen, kwestie van de federale overheid wat aan te sterken, repliceerde Elio Di Rupo bliksemsnel: 'Pas de transferts horizontaux - geen horizontale transfers!' De federale overheid moet blijven betalen.

De opmerking dat in dit geval Vlaanderen de overgrote meerderheid van die middelen voor Brussel zal betalen maakte weinig indruk op Elio Di Rupo, die vandaag zelfs de nota Vande Lanotte afdoet als 'een SPA-verkiezingsfolder'.

Er mag dan al sprake zijn van een innige Federatie Wallonië-Brussel, maar die moet dan wel grotendeels vanuit Vlaanderen worden gefinancierd. Dat deze situatie onhoudbaar wordt voor de Vlaamse Gemeenschap lijkt de PS en de overige Franstalige partijen rond de onderhandelingstafel niet te verontrusten.

Begin deze week bereikten de onderhandelingen een absoluut dieptepunt toen de PS via de krant La Libre Belgique verklaringen liet lekken van de KUL-prof Europees recht Koen Lenaerts, een van de CD&V-specialisten die zich over de hervorming van de financieringswet boog. Professor Lenaerts die ook zetelt bij het Europees Hof van Justitie zou tijdens de onderhandelingen in vertrouwen een aantal wetenswaardigheden hebben verteld over de beraadslagingen en de werking van het Europees Hof - wat hem bij een eventuele herbenoeming in nauwe schoentjes kan brengen.

Vandaag slikt de krant het bericht alweer in, maar volgens CD&V'ers en N-VA'ers gaat het hier om een streek van de PS-top. Waarmee het laatste greintje vertrouwen tussen de onderhandelaars lijkt te zijn weggesmolten.

Zonder een nieuwe wending in de houding van de Franstalige partijen zit er voor Beke weinig anders op dan eerstdaags zijn opdracht in te leveren bij koning Albert. Waarna alles in gereedheid is voor de voortzetting van de huidige regering. Dat wordt dan een armlastige, verdeelde regering, met een lamme Vlaamse vleugel. CDV en Open VLD tellen samen nog amper 30 Kamerzetels tegen een Franstalig blok van MR, PS en CDH met 53 zetels.

Die federale regering zal dan de komende jaren in volstrekt immobilisme de rekeningen en de schulden moeten betalen. Of het nachtmerriescenario voor CD&V en Open VLD.

Onze partners