Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

24/07/12 om 07:27 - Bijgewerkt om 07:27

De euro als vernietigingswapen

Er is meer aan de hand dan wat expliciet te lezen staat in het summiere communiqué van Moody's: de steeds scherpere recessie in de ganse eurozone. Reden? De onzekerheid over de aanpak van de eurocrisis.

De euro als vernietigingswapen

© Reuters

Voor het ratingbureau Moody's telt de eurozone nog vijf AAA-landen: Duitsland, Finland, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. In februari van dit jaar werden de verwachtingen voor de twee laatstgenoemde landen reeds op negatief gezet. Nu doet Moody's hetzelfde met de drie noordelijke eurolanden. Mede door de sterk getaande geloofwaardigheid van ratingbureaus als Moody's is deze waarschuwing niet direct spectaculair te noemen maar tegelijk vormt ze toch ook een teken aan de wand.

Moody's schrijft negatieve verwachtingen in voor Duitsland, Finland en Nederland omwille van - wat dacht u? - de aanslepende eurocrisis. Deze crisis dreigt steeds zwaarder te gaan wegen op de kredietwaardigheid van deze voorlopig nog AAA-landen (Frankrijk zal nagenoeg zeker in september een downgrade moeten slikken). Moody's verwijst expliciet naar de grotere kans op een exit van Griekenland uit de eurozone en op de gestegen waarschijnlijkheid van meer financiële steun die aan noodlijdende landen binnen de eurozone zal moeten toegekend worden. Beide fenomenen zullen veel vergen van de financiële capaciteit van de AAA-landen.

Er is echter meer aan de hand dan wat expliciet te lezen staat in het summiere communiqué van het ratingsbureau. De recessie neemt in de ganse eurozone steeds scherpere vormen aan. Veruit de belangrijkste oorzaak van die recessie is de enorme onzekerheid die vandaag heerst als gevolg van het feit dat de beleidsverantwoordelijken er duidelijk niet in slagen zelfs maar een begin van structurele oplossing voor de eurocrisis in de steigers te krijgen.

De recessie is het scherpst in Griekenland, Portugal, Italië en Spanje maar ook economieën van landen als Duitsland en Frankrijk beginnen het alsmaar moeilijker te krijgen. Een recessie verhoogt de begrotingstekorten, weegt zodoende op de publieke financiën en houdt dus het risico op verlies aan kredietwaardigheid in, ook voor landen die vandaag nog met een AAA-rating kunnen pronken.

Het mogelijke verlies van de toprating inzake kredietwaardigheid van landen als Duitsland, Finland en Nederland zal de discussie rond de toekomst van de euro nog meer op scherp zetten. Tot nu toe klonken de stemmen die argumenteerden dat er hoe dan ook veel voordelen aan de eenheidsmunt kleefden sterk door.

De realiteit van hoge, en bovendien alsmaar verder stijgende, kosten verbonden aan het voortbestaan van de euroconstructie zoals we die vandaag kennen, zal echter steeds nadrukkelijker onder ogen moeten gezien worden.

Johan Van Overtveldt

Onze partners