Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

14/04/10 om 11:49 - Bijgewerkt om 11:49

De Belgische progressief

Merci, Paul Claes, bedankt.

Dag Paul, gij heet ook Claes
Zoals die oude baas
Ernest, die Vlaamse dwaas

Die 't volk zichzelve gaf.
Koos koren boven kaf
Tot in zijn Belgisch graf.

Hij had er een te vriend
Die 't zelfde heeft verdiend
Hij heeft den Duits gediend

De Lierse folklorist
Verlate activist
Hij boet nu in zijn kist.

Een werd gefusilleerd
Door Elsschot hoog geëerd
Dit was geheel verkeerd.

Neen, neen, zo zijt gij niet
Gij zijt attent en ziet
't Verleden als verschiet.

Folklore is niet uw zaak
Gij splitst niet zomaar raak
En stelt niets aan de kaak

Tenzij die dommeriken
Die er zich tussenwrikken
Die wegen maar niet wikken.

Gij zijt erg erudiet
Volmaakt cosmopoliet
In mythes gelooft gij niet.

Vertaler en artist
Mooi Belgisch afgebiesd
Die voor de wereld kiest

Uw dicht was erg verstandig
Wellicht wat al te handig
Gedegen vaderlandig.

Ja zeker, de traditie
Is slecht voor de ambitie
Beschadigt de positie.

Zo staat gij bij de rest
Die flaminganten pest
En braakt in eigen nest.

Merci, Paul Claes, bedankt
Hoe goed hebt gij verklankt
Hoe kwalijk Vlaanderenn mankt..

Door: Roger Vermeulen

Onze partners