Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

08/08/12 om 09:50 - Bijgewerkt om 09:50

Crombez kan circusnummer niet redden

Niet de volatiele economische cijfers bemoeilijken het regeringswerk. Wel het circusnummer dat politieke vrienden in elkaar boksten om de regering het leven (even) wat makkelijker te maken.

Crombez kan circusnummer niet redden

© Belga

John Crombez (SP.A), de staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude, reageerde in de krant De Tijd op de heisa die vorige week ontstaan was rond de economische groei en de begroting voor dit jaar van Di Rupo I. Alhoewel Crombez op economisch en financieel vlak veelal zinnige dingen verkondigt, valt zijn reactie deze keer erg tegen.

Crombez argumenteert eigenlijk twee zaken. Ten eerste, de regering kan toch niet elke week opnieuw de begroting her-maken. Ten tweede, het valt hoe langer hoe moeilijker te voorspellen hoe de economie gaat evolueren en dus is het logisch dat er al eens "fouten" in de macro-economische prognoses sluipen. Beide punten zijn op zich volkomen correct. Naar wat er bij de jongste begrotingscontrole gebeurde, slaan ze echter nergens op.

Zoals nog eens uitgebreid gedocumenteerd in de Knack van 8 augustus speelde zich het volgende scenario af. De Nationale Bank en veel meer nog het Planbureau, geleid door twee socialistische technocraten, leenden zich tot een circusnummer dat Di Rupo I toeliet een minimalistische begrotingscontrole te doen.

Tot enkele weken voor de begroting gingen beide eerbiedwaardige instellingen uit van een nulgroei van onze economie gedurende 2012. Ondanks toenemend onweer in de ganse wereldeconomie kwamen beide in mei plots met een stevig opwaarts herzien groeicijfer, nl. 0,5% voor 2012.

Elio Di Rupo wist duidelijk dat die "mooie" cijfers op komst waren. Zijn regering greep het nieuwe groeicijfer prompt aan om de begroting op te smukken. 0,5% groei dan wel nulgroei, het scheelt afgerond 1 miljard inzake finaal begrotingsssaldo. Hoera, hoera, in één klap volstond nog ... 110 miljoen euro aan maatregelen om het beoogde tekort (2,8% van het BBP) te realiseren. Puur zelfbedrog (en bedrog van de burger) maar politiek handig meegenomen op de korte termijn. Nu blijkt dat de economie in het tweede kwartaal fors gekrompen is en ook het derde kwartaal er beroerd uit ziet, moet de regering (en de betrokken eerbiedwaardige instellingen) met de billen bloot.

Het gaat dus niet op te verwijzen naar volatiele economische cijfers die het regeringswerk bemoeilijken. De realiteit is dat politieke vrienden onder elkaar een scenario in elkaar boksten om de regering het leven (even) wat makkelijker te maken, daarbij voorbijgaand aan het heel voorspelbare gegeven dat 0,5% groei veel te optimistisch was en is.

Johan Van Overtveldt

Onze partners