Freya Piryns
Opinie

04/06/13 om 16:41 - Bijgewerkt om 16:41

'Collega-senatoren, sta op tegen de GAS-boetes'

Groen-Senator Freya Piryns roept haar collega's op de verstrenging van de GAS-boetes te evoceren. 'Tot vanavond hebben jullie nog, beste collega's van N-VA, CD&V, SP.A en Open VLD. Om de vergissing en de flagrante hypocrisie van jullie collega's in de Kamer recht te zetten'

'Collega-senatoren, sta op tegen de GAS-boetes'

© Belga

Tot vanavond hebben jullie nog, beste collega-senatoren van N-VA, CD&V, SP.A en Open VLD. Om de vergissing van jullie collega's in de Kamer recht te zetten. Om hun staaltje van flagrante hypocrisie snel te doen vergeten.

Wij waren vast niet de enigen die met open mond stonden te kijken hoe de leden van de regeringspartijen één na één voor de camera's verklaarden dat ze ook niet zo tevreden waren met de uitbreiding van de GAS-wet, maar dat ze het toch maar gingen goedkeuren. De regeringspartijen drukten ons op het hart dat we vertrouwen moesten hebben in het gezond verstand van de lokale besturen. Dat er inderdaad op sommige plekken belachelijke GAS-boetes worden uitgeschreven, maar dat ze nu toch voor een uitbreiding van de wet gingen stemmen. De CD&V-burgemeester van Deinze heeft alvast laten weten dat je voor het opnieuw opgooien van confetti nog altijd een GAS-boete kan krijgen.

De Kamerleden van de meerderheid, volmondig gesteund door de N-VA, bleven halsstarrig de partijlijn volgen. Ondanks het luide protest. Het mooiste staaltje van politieke hypocrisie kregen we van enkele politici die ook lokaal actief zijn: ze gingen nu wel vóór stemmen, maar in hun eigen gemeente gingen ze de uitbreiding zeker niet toepassen.

Groen stond niet alleen in haar kritiek op de GAS-wet. Zelden hebben we gezien dat 213 uiteenlopende middenveldorganisaties - die samen niet minder dan 1 miljoen mensen vertegenwoordigen - eensgezind opriepen om deze uitbreiding en verstrenging van de GAS-wet niet te stemmen. Alle jongerenpartijen van de meerderheidspartijen waren tegen, net als de jeugdraad, ACW en ABVV en vele anderen. Allemaal vroegen ze om gehoord te worden. Een eis die straal genegeerd werd door de traditionele partijen. De vraag van Groen naar hoorzittingen met het middenveld werd telkens opnieuw geweigerd door CD&V, SP.A en Open VLD.

Maar Groen geeft de strijd tegen de hoge GAS-boetes nog niet op. Want het kàn nog, collega's. Tot vanavond kunnen wij, Senatoren, beslissen om dit wetsontwerp te evoceren en alsnog het debat te voeren. 15 handtekeningen zijn er nodig, 7 daarvan worden al geleverd door Groen en Ecolo. Donderdagavond al hebben we jullie per brief opgeroepen om onze eis voor evocatie te steunen. Tot nog toe lijkt het echter alsof niemand het lef heeft om ons te steunen.

Sta op senatoren. Sta op Bert Anciaux (SP.A). Sta op Johan Verstreken (CD&V). Sta op Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), overigens de jongste senator in de geschiedenis. En overtuig jullie collega's om deze wet naar de Senaat te brengen. Waar blijven jullie 5 minuten politieke moed? Stop met het negeren van de 213 organisaties en de vele ouders en jongeren die tegen de excessen in de nieuwe GAS-wet zijn.

Als we erin slagen om te evoceren, wil Groen een aanpassing van de wet. Wij willen, naar Nederlands voorbeeld, een strikt afgebakende lijst van gedragingen die met GAS kunnen worden aangepakt. Op die manier worden absurde GAS-boetes vermeden. We willen ook de leeftijdsverlaging naar 14 jaar terugschroeven. En we willen vermijden dat GAS worden toegepast op triviale feiten die misschien wel onder de letter van een gemeentelijke bepaling vallen, maar die in de praktijk geen of minieme overlast veroorzaken.

Maar in de eerste plaats willen we er fatsoenlijk over debatteren. En willen we luisteren naar die 213 organisaties die terecht vroegen om gehoord te worden.

Tot vanavond hebt u nog, beste collega's. We wachten vol ongeduld jullie antwoord af.

Met vriendelijke groeten

Freya Piryns

Onze partners