Vlaamse letterenbaas vraagt meer dan 1 miljoen extra

25/09/10 om 15:33 - Bijgewerkt om 15:33

In het ambitieuze vijfjarenplan van het Vlaams Fonds voor de Letteren hoopt directeur Carlo Van Baelen op een budgetsprong van 1.313.000 euro voor volgend jaar.

Vlaamse letterenbaas vraagt meer dan 1 miljoen extra

© Alain Giebens en VFL

Carlo Van Baelen, huidig directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), heeft een ambitieus vijfjarenplan (2011-2015) voor de Vlaamse letteren klaar dat vanaf januari 2011 zou moeten worden uitgevoerd. Opvallend zijn de vele nieuwe initiatieven die erin worden voorgesteld : van ondersteuning voor een non-fictiebeleid en digitalisering tot uitbreiding met vijf voltijdse personeelsleden om dat allemaal in nieuwe banen te leiden. Kostenplaatje: van 4.044.000 euro in 2010 naar 5.357.000 euro in 2011 en uiteindelijk 7.566.00 euro in 2015.

Van waar die spectaculaire budgetverhoging met ongeveer 30 procent, en dat nota bene in een tijd dat iedereen de mond vol heeft van besparingen? Telefonisch licht Van Baelen deze 'kwantumsprong' toe. De meeruitgave van een dikke 1.300.000 euro voor 2011, zo Van Baelen, is eigenlijk 'maar' 900.000 euro. Het is immers de bedoeling dat literaire initiatieven die nu nog onder het Kunstendecreet zitten (zoals betoelaging van het Gentse Poëziecentrum en Strip Turnhout) naar het VFL terugkeren, samen dus met de subsidies voor die initiatieven.

Daarmee is uiteraard de stijging van het voorgestelde budget slechts ten dele verklaard. Voor de andere aangevraagde financiële middelen heeft Van Baelen urgente redenen. Het VFL wil immers meegaan in de pistes die Joke Schauvliege, minister van Cultuur, reeds heeft voorgesteld in haar letterenbeleid: meer doen voor een literair non-fictiebeleid en voor de digitalisering van de literatuur. Van Baelen neemt de minister dus bij het woord en voorziet extra budgetten én personeelskosten om die nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk op de rails te zetten. Om zijn ambities kracht bij te zetten heeft het Fonds volgens dit meerjarenplan nood aan vijf nieuwe voltijdse werknemers. Momenteel zijn er dat twaalf.

Een van de meest opvallende voorzetten op personeelsvlak die Van Baelen met deze nota geeft, is de ontdubbeling van het huidige directeursmandaat. Van Baelen die in december 2011 met pensioen gaat, moet tot vandaag zowel de uitvoerende als de financiële en organisatorische taken op zich nemen. Hij stelt dus voor om naast de CEO ook een CFO in dienst te nemen : "Het is dringend nodig om naast een gewone directeursfunctie ook te voorzien in een FPO: een financieel, personeels- en organistatieverantwoorlijke. Zelfs het kleinste theater heeft naast de klassieke directeur die het artistieke beleid bepaalt ook een zakelijke leider. Ik moet voor de letteren beide functies in eigen persoont behartigen. Ik neem aan dat ze moeilijk iemand zullen vinden, zoals ik, die zowel van het literaire als van het zakelijke aspect op de hoogte is. Hoog tijd dus dat de zakelijke ondersteuning van het letterenbeleid wordt geprofessionaliseerd en er een aparte zakelijke beleidsdirecteur in functie treedt."

Nu maar afwachten hoe ver de Vlaamse regering en dan met name Joke Schauvliege zelf in de financiering van deze ambitieuze doelstellingen wil meestappen.

Frank Hellemans

Onze partners