Gekuiste heruitgave Huckleberry Finn is hot topic op Twitter

06/01/11 om 10:52 - Bijgewerkt om 10:52

De nieuwe editie van 'De avonturen van Huckleberry Finn', de klassieker van Mark Twain, wordt er een zonder 'nigger'.

Uitgeverij NewSouth Books zal in samenwerking met Twain-kenner Alan Gribben van de Auburn University in Alabama het woord 'nigger' in 'Huckleberry Finn' telkens vervangen door het neutralere 'slave' om het boek toegankelijk te maken voor een breder publiek, dat de roman met zijn huidig woordgebruik aanstootgevend vindt. De keuze van NewSouth Books kan echter op weinig bijval rekenen.

Dat blijkt onder meer uit talrijk en vaak weinig genuanceerd getwitter over de nieuwe 'Huck Finn': 'Als de uitgever van de gecensureerde Huckleberry Finn sterft, hoop ik dat hij Mark Twain ontmoet. Die slaat hem zeker met een whiskyfles op de kop,' zo klinkt het bij een Amerikaanse twitteraar. Een ander vreest dat in navolging van het vervangen van het 'n-woord' in 'Huckleberry Finn' ook ander dubieus taalgebruik uit klassiekers zal worden verwijderd: 'Moby Dick zal binnenkort Moby Penis heten.'

Niet alle twitteraars hakken zo hard in op de nog te verschijnen nieuwe uitgave. De meesten vragen zich wel af waarom een boek dat over racisme handelt politiek correct moet worden gemaakt. Of ze verzetten zich tegen het ingrijpen in de taal van een klassieker uit de wereldliteratuur. Hoge woorden als heiligschennis worden in dit ondertussen zeer publieke debat dan ook niet geschuwd, in het bijzonder niet door collega's van Gribben.

Thomas Wortham van de Californische universiteit UCLA verwijt hem in Publishers Weekly dat 'het boek dat Gribben voor ogen heeft jonge lezers en hun leraren niet uitdaagt om kritische vragen te stellen, zoals 'Waarom hanteert een kind als Huck zo'n verfoeilijke taal?''

Ondanks de controverse vertelt Gribben in Publishers Weekly dat hij ervan overtuigd is dat hij samen met NewSouth Books de juiste keuze heeft gemaakt. 'Het is niet de bedoeling 'Tom Sawyer' en 'Huckleberry Finn' kleurenblind te maken. De rassenkwestie is een belangrijk thema in die boeken, maar we moeten ons de vraag stellen hoe we dat het best kunnen uitdrukken in de 21ste eeuw.'

'Leraren in Alabama zouden graag met 'De avonturen van Huckleberry Finn' aan de slag gaan tijdens hun lessen, maar ze zeggen dat het vandaag niet meer aanvaardbaar is in de klas.' Gribben besloot uit gesprekken met hen dat het zonde zou zijn omwille van dat ene woord het lezen van een meesterwerk te belemmeren. En dus wordt het vervangen.

'De avonturen van Huckleberry Finn' was al controversieel toen het voor het eerst werd gepubliceerd - het werd bijvoorbeeld eerst in Engeland uitgegeven in 1884 en pas in 1885 in de Verenigde Staten. Maar het is vooral opmerkelijk hoe kort nadat Mark Twain zelf al vanuit het dodenrijk keet schopte met zijn postume autobiografie (uitgegeven in 2010, volgens zijn uitdrukkelijke wens pas honderd jaar na zijn dood), zijn bekendste werk zich opnieuw in het epicentrum van een controverse bevindt. Alleen zijn de rollen nu omgekeerd: niet het taalgebruik van Twain ligt onder vuur, wel de poging om dat taalgebruik bij te schaven.

Jeroen Bert
Lees meer over:

Onze partners