Bibliofiele editie Hubert van Herreweghen bijna uitverkocht

29/10/10 om 15:29 - Bijgewerkt om 15:29

Nog 30 exemplaren resten er van de bibliofiele uitgave van de profetische poëzie van Van Herreweghens tijdloze 'Lamentatie van de melaatse koning'.

'Een lamentatie van de melaatse koning', het intellectueel testament van dichter Hubert van Herreweghen, kreeg een prachtige bibliofiele editie. Frans en Johan De Haes herinneren zich nog goed hoe hun vader-dichter Jos De Haes en Van Herreweghen zelf elkaar stimuleerden in hun bijbelse passie.

Het omslag lijkt wel een kleitablet uit de oudste bijbelse schrifttijden. Een lamentatie van de melaatse koning van de ondertussen 90-jarige Hubert van Herreweghen verscheen oorspronkelijk vijf jaar geleden bij uitgeverij P. Om deze dubbele verjaardag extra cachet te geven kreeg het nu een bijzondere bibliofiele versie in een oplage van 142 genummerde exemplaren.


'Ik zeg de dingen die ik zag. / Waarheid alleen is mijn bejag. / 't Leed duurde langer dan de lach. / De mens wil meer dan hij vermag.' Zo zet het eerste kwatrijn al onmiddellijk de toon van deze universele wijsheidspoëzie in de trant van de oudtestamentische 'Spreuken'. De 85-jarige Van Herreweghen gebruikt het personage van de Joodse koning Azarja uit de achtste eeuw voor Christus om zijn laconieke visie op leven en dood een stem te geven. In een woord vooraf situeert Van Herreweghen zijn passie voor deze bijbelse, onverzettelijke mannelijkheid die weet wat er in het leven te koop is en daar geen doekjes om windt. Azarja vocht tegen de Filistijnen en werd tot in Egypte geroemd om zijn koningschap. In zijn overmoed vergaloppeerde hij zich echter en stootte de priesters voor het hoofd. Die sloegen terug door hem melaats te verklaren en zo werd hij verbannen naar het isolement van een leprozerij. Van Herreweghen laat Azarja in zesenveertig kwatrijnen terugblikken op zijn leven als een tweede 'ijdelheid der ijdelheden'-'Prediker ': 'Misdaad dekt de overwinningsvlag. / Zachtmoedigen heten dom en laf. / Oorlog loont 't gruwelijkst gedrag: / De beteren krijgen eerst hun graf.'


Johan De Haes, net als zijn vader-dichter Jos De Haes, nu werkzaam bij de radio-omroep van de VRT herinnert zich nog goed hoe het allemaal begon voor Van Herreweghen toen die zijn even oude vader leerde kennen tijdens hun legerdienst in Leopoldsburg op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze deden samen ingangsexamen bij de toenmalige NIR, voorloper van de huidige VRT, en kwamen terecht bij de radio-omroep (vader Jos) en de tv (Hubert van Herreweghen). Van Herreweghen zou er later verantwoordelijk worden voor de literaire uitzendingen.
Johan De Haes vertelt verder hoe geanimeerd het er aan toe ging toen zijn vader Jos met vriend-dichter Hubert heftige poëticale discussies voerde op het scherp van de snee.

Jos De Haes is ook bekend voor zijn bijbelse gedichten en was dus de ideale sparringpartner voor Van Herreweghens profetisch angehauchte poëzie. Van Herreweghen was een poëtische laatbloeier, zo De Haes, die vanaf 1986 zijn beste werk schreef. De Haes senior (1920-1974) was toen al lang overleden. Maar oudste zoon Frans De Haes drukt in zekere zin zijn voetsporen. Als self made hebraïst kent die de joodse wijsheidsliteratuur van binnen uit. Hij vertaalde Van Herreweghen in het Frans en zijn heldere toelichting bij Van Herreweghens bundel in Kunsttijdschrift Vlaanderen (februari 2010) spreekt boekdelen: 'Men treft in deze Lamentatie, gebeiteld in een feilloze vorm, alle grondmotieven aan uit de poëzie van Van Herreweghen. (...) Een lamentatie is tegelijk hoogtepunt en toetssteen van een meesterlijk oeuvre.'


Frans De Haes die de kleine profeten van het Oude Testament in het Frans vertaalde, correspondeerde met Van Herreweghen over zijn bijbelvertaling en zegt erbij dat Van Herreweghen de bijbel in de meest diverse talen las: van de Nederlandse Statenbijbel tot een Afrikaanse of Oud-Franse versie. Een week geleden had hij nog contact met Van Herreweghen die verklaarde dat hij geen nieuwe poëzie meer zou schrijven omdat zijn gezondheid het niet langer toeliet. In zekere zin staat Van Herreweghens laatste poëzie in deze bijzondere uitgave, aldus De Haes. Hij voegde immers tegenover de eerste editie van Een lamentatie uit 2005 één nieuw kwatrijn toe, het voorlaatste: 'Almachtige, uit uw hoogste trans / Zaait Gij melkwegen onderhands, / Gun 't aardse volk, meiden en mans, / Uw vrede na hun dodendans.'

Frank Hellemans

Hubert van Herreweghen, Een lamentatie van de melaatse koning, Gent/Oud-Heverlee, Tijdsbeeld & Pièce Montée/Ten Hove Van, ISBN 978-94-9088-0000-2

Boek is niet in de reguliere boekhandel te koop. Geïnteresseerden kunnen mailen naar vanhoveh@yahoo.com

Onze partners