Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

28/02/11 om 19:51 - Bijgewerkt om 19:51

Blaadje van de persbond

Sint-Hypocritus is niet voor niets de patroonheilige van ons vak.

Goed nieuws: ons orgaan is aangekomen. De Journalist, soms een tikje oneerbiedig 'het blaadje van de persbond' genoemd. Wat heeft onze voorzitter, de heer Marc Van de Looverbosch, in zijn voorwoord te zeggen over de zaak-Bracke die de voorbije maand enige aandacht heeft gekregen? Interessant, niet? Snel uit de omslag scheuren, open op bladzijde 3.

'Mogen we een oproep doen om met zoveel mogelijk mensen naar de algemene ledenvergadering te komen', zo begint onze voorzitter. Daarna iets over de uitbuiting van jonge collega's met een interimstatuut. Dan een opgestoken vingertje over berichten die zonder verificatie worden verspreid. Vermoedelijk een allusie op het ontslag van Luc Cortebeeck, door zijn eigen nieuwsdienst ongecontroleerd en compleet foutief in Het Journaal gepompt. We zijn al bijna aan het einde, nog altijd niets over Bracke, dat moet dan in de laatste paragraaf volgen. 'Een opsteker om af te sluiten: VT4 investeert almaar meer in een eigen nieuwskijk op de actualiteit. We wensen hen veel succes toe. Marc Van de Looverbosch, voorzitter VVJ.' Dat laatste gaat over Vlaanderen Vandaag, het door een jolige mummie gepresenteerde nieuwsprogramma van VT4.

Wat is dit voor flauwekul? Niets over de zaak-Bracke, nochtans een orkaan in medialand. Ja binnenin, daar staat een stuk met als kop: 'Siegfried Bracke ging deontologisch zwaar in de fout.' Maar dat blijkt dan nog niet eens een standpunt van de persbond, wel een overzichtje van alle in deze zaak ingenomen standpunten van anderen. En Bracke aanvallen, dat wel, maar geen letter over Mia Doornaert, die als redactrice van De Standaard precies hetzelfde deed als Bracke maar dan voor de Volksunie. Geen letter over Paul Goossens, die hetzelfde als Bracke deed voor ongeveer alle politieke partijen, en tegen zware betaling. Geen letter ook over commanditaire loftsocialisten die op vakantie gaan bij liberale kopstukken en hen dan in hun krant de hemel in prijzen.

Sint-Hypocritus is niet voor niets de patroonheilige van ons vak. Wij hebben hier twee weken geleden de hoop uitgeschreven dat minstens de voorzitter van de persbond geen boter op zijn hoofd zou hebben, niet eens een streepje cholesterolarme margarine. Als we ook daaraan nog moeten twijfelen, is het ver gekomen. De voorzitter moet die twijfel wegnemen, anders ontstaan er misverstanden. Hij moet in zijn volgende voorwoord alle leden verzekeren dat hij nooit diensten heeft verleend aan een politieke partij, aan een politicus, of aan een politica. Als hij dat niet kan, zouden we die hele hoerentent beter definitief sluiten.

Koen Meulenaere

Onze partners