Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

25/02/13 om 18:41 - Bijgewerkt om 18:41

Betaalt Belfius dan toch 7,75% aan het ACW?

De Dexia-ACW-Belfius-saga blijft onverminderd in het nieuws. Nu rijzen er weer bijkomende vragen rond de vergoeding betaald door Belfius op de eeuwigdurende lening die het van het ACW krijgt. Wordt via een omweg van 6,25% dan toch 7,75% gemaakt?

Betaalt Belfius dan toch 7,75% aan het ACW?

© Belga

Belfius betaalt 112 miljoen euro aan het ACW (de CVBA Sociaal Engagement) en de Waalse zusterorganisatie MS (Mouvement Social) voor de wederinkoop van de aandelen en de winstbewijzen die deze organisaties bezitten in Belfius Bank en Belfius Verzekeringen. De uitbetaling van die 112 miljoen wordt in twee delen gesplitst: 72 miljoen wordt onmiddellijk uitgevoerd, 40 miljoen wordt uitbetaald gespreid over 10 jaar.

De 72 miljoen euro lenen SE (Sociaal Engagement) en MS terug aan Belfius onder vorm van een achtergestelde perpetuele lening (apl). Een apl is een eeuwig lopende lening waarbij het achtergestelde karakter aan Belfius het voordeel biedt dat in het kader van de nieuwe Basel-normen voor bankkapitalisatie dit bedrag kan meegenomen worden in het eigen vermogen van Belfius. De 72 miljoen van deze apl komt voor 60 370 000 op het conto van SE (ACW) en voor 11 630 000 op dat van MS.

Op deze apl wordt een rente van 6,25% betaald. Vorige week was minister van Financiën Steven Vanackere daaromtrent nog zeer expliciet in de Kamer: "Het gaat om een lening die tegen 6,25% werd uitgeschreven". Aanvankelijk was er sprake van een vergoeding van 7,75% voor deze apl, 6,25% vast en 1,50% variabel of conditioneel. Eind januari toen de finale beslissing rond de wederinkoop van aandelen en winstbewijzen viel, was men vanuit Belfius zeer expliciet dat deze variabele rente niet langer aan de orde was. Aan De Tijd verklaarde Jos Clijsters, CEO van Belfius Bank, op 1 februari: "Daar is op een gegeven moment over gesproken, maar dat variabele deel was gekoppeld aan commerciële afspraken en we wilden die dingen niet mengen. Dat zou ongezond zijn".

Uit interne documenten van het ACW - klaarblijkelijk dezelfde als die welke De Morgen reeds kon inzien - blijkt nu dat men bij Sociaal Engagement wel degelijk rekening houdt met het binnen bollen van 6,25% ("vast") + 1,50% ("conditioneel") aan vergoeding op de apl. Deze documenten dateren van 6 februari en zijn, zo blijkt uit de hantering van diverse cijfers, duidelijk opgesteld na het akkoord van eind januari. Het gaat in deze ACW-documenten om drie scenario's. Inzake de conditionele vergoeding van 1,50% of 905 550 euro per jaar (1,50% van 60 370 000) gaat men er in het eerste scenario alvast van uit dat deze vergoeding over de periode 2014-2023 elk jaar zal uitbetaald worden. In scenario's 2 en 3 rekent men met 905 550 euro per jaar voor de periode 2014-2016. Bij het ACW gaat men er kennelijk van uit dat er hoe dan ook maar een beperkte conditionaliteit kleeft aan deze bijkomende vergoeding van 1,50%.

Op onze vraag aan het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere hoe het met dit alles nu zit, kwam vanwege zijn woordvoerder het volgende antwoord: "Men bevestigt me hier dat de interestvoet 6,25%, vast is. Voor bijkomende informatie richt u zich best tot Belfius". Op dezelfde vraag antwoordt Jos Clijsters: "De perpetual die onderschreven is door het ACW heeft een rente van 6,25%, die unconditional is. Verder hebben we, zoals met vele cliënten, een overeenkomst die uitsluitend gebaseerd is op basis van objectieve criteria zoals aangehouden tegoeden, bewegingen op rekeningen, onderschrijven verzekeringspremies, e.d.".

Het erg vreemde aan de toelichting van Clijsters is dat men a priori helemaal niet zou verwachten dat een dergelijk commercieel contract een vergoeding voorziet die functie is van de opgenomen perpetuele lening. Anders gezegd: het is zeer ongewoon dat deze commerciële vergoeding een vast bedrag per jaar is en dit op basis van een bedrag dat niks te maken heeft met de commerciële overwegingen die Jos Clijsters aanreikt. Zakelijke logica dicteert dat men een dergelijke commerciële vergoeding bepaalt in functie van de concrete, meetbare en sowieso in de tijd variërende voordelen die Belfius bekomt van de samenwerking met ACW. Toch lezen we in de ACW-scenario's zeer duidelijk dat de 1,50% conditionele rente uitgekeerd wordt op het bedrag van de opgenomen perpetual. Op deze laatste bedenkingen kregen we bij Belfius geen reactie meer.

Opmerkelijk is ook dat in een reactie naar De Morgen toe het ACW in verband met de gelekte documenten stelt dat deze "louter voor interne doeleinden bestemd" waren en dat er ook nog "inschattingen" dienden te worden gemaakt "van de onzekere elementen uit het akkoord met Belfius".

Onze partners