Zorgnet publiceert protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag - Vandeurzen enthousiast

15/02/13 om 14:50 - Bijgewerkt om 14:50

(Belga) Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen reageert enthousiast op het handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Zorgnet Vlaanderen, dat met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aanreikt om werk te maken van een structureel beleid. Voor de minister sluit deze handleiding perfect aan bij zijn beleid, de acties rond verhoogde aandacht voor het kwaliteitsbeleid van welzijns- en gezondheidsinstellingen en de uitvoering van het kwaliteitsdecreet in de sector.

"In een gezagsrelatie in de hulpverlening horen duidelijke richtlijnen zodat de hulpverlener duidelijk weet wat kan en niet kan. Elke situatie is anders, maar laat één ding duidelijk zijn: handen af van de kwetsbare medemens. Ouderen, zieken, kinderen of jongeren, ze verdienen zorg, geen zorgen", aldus Vandeurzen. De kwaliteit van een voorziening laat zich volgens hem immers ook lezen in hoe deze grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners en/of zorggebruikers voorkomt.De minister roept de voorzieningen ook op tot uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en een inventarisatie van knelpunten en mogelijke oplossingen. Op die manier kan ook een zekere stroomlijning van de aanpak na de melding bekomen worden. (AHO)

Onze partners