Zoeken naar oplossingen voor perikelen bij elektronisch toezicht

22/12/15 om 11:21 - Bijgewerkt om 11:21

Bron: Belga

(Belga) Komt er stilaan een einde aan de ICT- en andere problemen bij het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET), de dienst die veroordeelden met een enkelband controleert en opvolgt? Op het vlak van ICT wordt gezocht naar een oplossing, er loopt een overheidsopdracht voor nieuwe enkelbanden en op personeelsvlak zijn aanwervingen voorzien, al nemen die de nodige tijd in beslag. Dat blijkt uit informatie van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Op 5 oktober 2015 legden ambtenaren van het VCET het werk neer. Het personeel hekelde de werkdruk en het tekort aan werkingsmiddelen. Er werd ook verwezen naar ICT-problemen en naar technische problemen met (verouderde) enkelbanden. Uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys blijkt dat de ICT-problemen aanzienlijk zijn. "Het IT-netwerk op het VCET werkt traag. Zeker op piekmomenten krijgen de medewerkers regelmatig foutmeldingen wegens time-outs in de connectie", aldus Vandeurzen. Een van de oorzaken is dat de informatica op het VCET nog draait op servers van de FOD Justitie. Ook de voornaamste toepassing voor de monitoring van de enkelbanden (SISET) "werkt regelmatig niet of niet goed", onder meer door "bugs in de applicatie". Bedoeling is die applicatie - via een samengevoegde overheidsopdracht van de drie gemeenschappen - onder te brengen in een extern datacentrum "zodat het voor de verschillende gemeenschappen beter werkbaar is", zegt men bij het Departement WVG. Wat de haperende en verouderde enkelbanden betreft, erkent minister Vandeurzen de problemen: "Het materiaal waarmee gewerkt wordt, is einde levensduur en de technische problemen nemen toe". De overheidsopdracht voor nieuwe enkelbanden loopt. Inspelend op de kritiek op de werkdruk en onderbemanning verwijst minister Vandeurzen ook op de aanwerving van zeven personeelsleden. Navraag bij het departement WVG leert dat er intussen selecties zijn gebeurd en dat 1 persoon in dienst is genomen. "Voor de overigen worden de laatste modaliteiten afgewerkt." "Het aanwerven van medewerkers voor het VCET neemt immers enige tijd in beslag. Door de specifieke functie is een screening door de Nationale Veiligheidsoverheid aangewezen en dat neemt een tweetal maanden in beslag", luidt het. (Belga)

Onze partners