Ze werken voor jou (of niet)

27/09/11 om 13:29 - Bijgewerkt om 13:29

Kiezers hebben het recht te weten waar hun verkozenen mee bezig zijn.

Dat was het uitgangspunt van drie Antwerpenaars met een diploma politieke wetenschappen en 'een onwrikbaar geloof in de democratie'.

Op hun website www.zewerkenvoorjou.be wordt het werk van de Vlaams Parlementsleden in cijfers gegoten. Het aantal aanwezigheden in plenaire vergaderingen en commissies, schriftelijke vragen, interpellaties, vragen tot resoluties, aantal betaalde en niet-betaalde mandaten... Alles is terug te vinden op de website, die alvast een stuk gebruiksvriendelijker is dan de officiële website van het Vlaams Parlement.

Dat dergelijke statistieken niet altijd een correcte waardemeter zijn voor de effectieve werkkracht van verkozenen in het parlement hoeft geen betoog. Zo prijken boven aan de lijst met aanwezigheden de SP.A'ers Marcel Logist en Patrick Janssens. 'De reden daarvoor is dat beiden geen lid zijn van een commissie, waardoor ze ook niet vaak officieel afwezig kunnen zijn', zegt Mathijs Buts, een van de initiatiefnemers. 'Doordat ze wel altijd aanwezig zijn op de stemming in de plenaire vergadering, prijken ze voorlopig bovenaan.' Aangezien het gros van het werk in het Vlaams Parlement in de commissies wordt geleverd, is dit een ernstig manco van de website. De initiatiefnemers beloven hier snel een mouw aan te passen. (HC)

Lees meer over:

Onze partners