Zaak Fortisgate: "Geen letter van ons arrest was onregelmatig"

14/09/11 om 19:03 - Bijgewerkt om 19:03

(Belga) Paul Blondeel, de raadsheer van het hof van beroep in Brussel die werd vrijgesproken voor valsheid in geschrifte, zegt dat er nooit iets mis was met het omstreden arrest van de 18e kamer over de ontmanteling van de Fortisgroep. "Geen letter van ons arrest was onregelmatig", zei Blondeel.

De drie raadsheren van de 18de kamer van het hof van beroep in Brussel waren Christine Schurmans, Paul Blondeel en Mireille Salmon. Het was die kamer die in kort geding moest oordelen over de ontmanteling van de Fortis-groep en de verkoop van de Fortis-bank aan de Franse bank BNP Paribas. De Brusselse rechtbank van koophandel verzette zich niet tegen die ontmanteling en verkoop, maar het hof deed dat wel. Blondeel en Salmon werden beschuldigd van valsheid in geschrifte, omdat in het Fortis-arrest stond dat de drie rechters over alles samen hadden beraadslaagd, terwijl Schurmans uit het beraad was gestapt. Het Gentse hof van beroep sprak hen echter vrij. "De ten laste gelegde feitelijke gedraging (de vervalsing van de waarheid) heeft zich aldus niet voorgedaan, noch in hoofde van Blondeel, noch in hoofde van Salmon. Er was evenmin sprake van enige waarheidsvermomming", motiveerde het hof. "Geen letter van ons arrest was onregelmatig", zei Blondeel woensdagavond. "We hebben een tekstwijziging gedaan en hebben nergens gezegd dat we met drie beraadslaagd hebben. Ik ben blij dat we van een lange reis naar huis komen, maar we komen niet van een kale reis thuis." (MUA)

Onze partners