Yüksel: "Geen controle op aanwezigheid van rookmelders"

01/04/12 om 14:14 - Bijgewerkt om 14:14

(Belga) Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Maar volgens Vlaams CD&V-parlementslid Veli Yüksel blijkt dat geen van de betrokken ministers toeziet op de handhaving van de verplichting.

Volgens Yüksel is de invoering van de verplichte rookmelder een goede zaak geweest. Bovendien is de regeling voldoende duidelijk. "Als men een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet het bouwplan tonen waar de rookmelders zullen komen. De bouwheer krijgt een attest dat de plaatsing bewijst, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige vergunning", legt de CD&V'er uit. Naar aanleiding van een dodelijk slachtoffer bij een brand in Vilvoorde wilde Yüksel weten in welke mate het decreet van 2009 wordt nageleefd en hoeveel attesten tot hiertoe werden uitgereikt. Yüksel stelde daarom een vraag aan minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, maar die antwoordde dat de vraag aan zijn collegaminister van Wonen, Freya Van den Bossche, moest gesteld worden. Die antwoordde echter: "De verplichting die voortvloeit uit het decreet van 8 mei 2009 is gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning. De handhaving van die verplichting moet gebeuren door de vergunningverlenende overheid en de organisatie daarvan behoort tot de bevoegdheid van minister Muyters". Yüksel betreurt het "pingpongspel" tussen de ministers. "Ze kijken allebei de andere kant uit terwijl het hier gaat over iets essentieels als rookmelders, die levens redden", luidt het. De CD&V'er roept beide ministers op "snel duidelijkheid in deze zaak te scheppen". (MVL)

Onze partners