Wrevel over besparingen op Cécémel en Royco in parlement

02/02/12 om 22:37 - Bijgewerkt om 22:37

De verwarming moet lager en er mag geen Cécémel of Royco soep meer worden gedronken. In de marge van de goedkeuring van de begroting viel in de kamer heel wat wrevel vast te stellen over 'onnodige besparingsijver'.

Wrevel over besparingen op Cécémel en Royco in parlement

© Belga

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor haar eigen begroting en die van een reeks instellingen die onder haar vleugels vallen. Daarnaast keurde ze de dotaties voor de Belgische leden van het parlement en de politieke partijen goed. Deze laatste worden bevroren.

Broeksriem aanhalen

Net zoals de regering haalt ook de Kamer de broeksriem aan. Zo gaan de parlementsleden minder verdienen, wordt gesnoeid in de vergoedingen van Kamerleden met een speciale functie en leveren de ondervoorzitters en voorzitter respectievelijk 15 en 20 procent in. Ook op de werkingskosten wordt fors beknibbeld.

Royco en Cécémel

Toch bestaat in het Paleis der Natie meer en meer wrevel over wat wordt bestempeld als onnodige besparingsijver. Zo wordt in deze vriestemperaturen de verwarming lager gedraaid en is het straks gedaan met het drinken van Royco-soep of Cécémel.

Op de tast door het parlement

De verlichting wordt ook tijdens parlementaire vergaderdagen gedoofd, waardoor het personeel, Kamerleden of journalisten op de tast sommige delen van het gebouw moeten doorkruisen.

De komende weken moet de Kamer echter op zoek gaan naar nog bijkomende besparingen. Het gaat naar verluidt over 5 miljoen euro extra. Behalve het eigen budget keurde de Kamer ook de begroting goed van een reeks instellingen die van haar afhangen. Het gaat om het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor de Justitie, het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Federale ombudsmannen, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Benoemingscommissies voor het notariaat.

Dotaties

Tot slot beslisten de federale parlementsleden om de dotaties aan de politieke partijen voor dit en volgend jaar te bevriezen op het niveau van 2011. Het gaat om de uitvoering van het regeerakkoord, waardoor 1 miljoen euro wordt bespaard. (Belga/EE)

Onze partners