Wouter De Vriendt: "Maak parlementscommissie bevoegd voor verkopen bij Defensie"

27/04/13 om 13:48 - Bijgewerkt om 13:48

(Belga) Naar aanleiding van de verkoop van militair materiaal door Defensie aan een omstreden wapenhandelaar, moet minister Pieter de Crem (CD&V) klaarheid scheppen over de criteria die Defensie hanteert. Dat zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Hij wil bovendien de controlebevoegdheid van de kamercommissie Legeraankopen uitbreiden zodat ook de verkoop van militair materiaal onder haar bevoegdheden valt.

"Het is bijzonder verontrustend dat het bestaan van een dossier over de kandidaat-koper bij het gerecht en de militaire inlichtingendienst geen beletsel vormt voor de verkoop van oorlogstuig. Dit maakt duidelijk dat de bestaande wetgeving onvoldoende is om te voorkomen dat Belgische wapens in conflictgebieden terechtkomen en dat er geen controle is op het eindgebruik ervan", stelt De Vriendt. "De regering moet deze lacunes in de federale wapenwet dichten". Voor Groen is het duidelijk dat de rapporten over wapenverkoop door Defensie die aan het parlement ter beschikking worden gesteld, ontoereikend zijn. "Daarom stel ik als voorzitter van de kamercomissie Legeraankopen voor om de controlebevoegdheid van deze commissie uit te breiden tot de verkoop van militair materiaal". De Commissie Legeraankopen werkt achter gesloten deuren en kan elk aankoopdossier bij Defensie opvragen, krijgt elk trimester een overzichtsnota en wordt in een vroege fase geïnformeerd over elke geplande aankoop. Eenzelfde manier van werken wil Groen toepassen op de verkoop van militair materieel. "Als voorzitter zal ik een brief richten aan de Kamervoorzitter André Flauhaut en Minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de controlebevoegdheid van de commissie uit te breiden". (Belga)

Onze partners