Witwasonderzoek: diamantairs in het verweer

12/04/11 om 14:37 - Bijgewerkt om 14:37

Volgens het Antwerp World Diamond Center (AWDC) wordt 'verkeerdelijk de indruk gewekt dat de hele diamantsector bol staat van fiscale fraude'.

Witwasonderzoek: diamantairs in het verweer

© Reuters

'Het Antwerp World Diamond Center (AWDC) distantieert zich van elk individueel geval van fraude.' Dat zegt ceo Ari Epstein in een reactie op een verhaal in Knack over een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door de Antwerpse diamantair Erez Daleyot.

Vorige week publiceerde Knack een verhaal over een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door de Antwerpse diamantair Erez Daleyot, onder de titel 'Een wereld buiten de wet'. Volgens ceo Ari Epstein van de koepelorganisatie Antwerp World Diamond Center (AWDC) zou dat artikel 'verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat de hele diamantsector bol staat van fiscale fraude'.

'Het AWDC distantieert zich van elk individueel geval van fraude', zegt Epstein in een reactie. Zijn organisatie wil bovendien de aandacht vestigen op de vele inspanningen van de sector 'om elke vorm van fiscale en andere fraude uit te roeien en de diamanthandel almaar transparanter te maken'.

Epstein: 'De fysieke controle op de in- en uitvoer van diamanten is intensiever dan voor welk ander product ter wereld ook. Het Antwerpse Diamond Office opent elk pakket dat het land in en uit gaat, en dat onder toezicht van FOD Financiën en FOD Economie die bovendien de toegang tot de sector reguleert.'

Nog volgens Epstein past de diamantsector, net als andere sectoren, de antiwitwaswetgeving strikt toe. 'Het AWDC werft momenteel een compliance officer aan, die de transparantie in de sector nog meer zal bevorderen. Daarnaast zal ook het Unitar-project (United Nations Institute for Training and Research) dat we in mei samen met de Verenigde Naties in Antwerpen lanceren, de nadruk leggen op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de diamantsector in Antwerpen.'

'Diamant is het eerste exportproduct van ons land buiten de Europese Unie', aldus Epstein. 'Als sectorverantwoordelijken zien we er dan ook nauwlettend op toe dat de regels correct worden nageleefd.'

Waarvan akte.

Ingrid Van Daele

Lees meer over:

Onze partners