Winstbewijzen ACW weer ter discussie

14/02/13 om 13:25 - Bijgewerkt om 13:25

(Belga) De winstbewijzen van Belfius Bank die het ACW tot voor kort in handen had, doen opnieuw stof opwaaien. N-VA kondigt een persconferentie aan over "fraude bij het ACW", terwijl het weekblad Trends zich op zijn website afvraagt of de christelijke arbeidersbeweging bepaalde belastingverminderingen niet "onrechtmatig" verkreeg. Het ACW zelf ontkent alvast met klem.

Het ACW kreeg eind 2000 300.000 winstbewijzen in handen van het toenmalige BACOB, dat later fuseerde met Dexia, in ruil voor de klanten die de arbeidersbeweging had aangeleverd. De winstbewijzen gaven recht op een preferent dividend en werden door ACW ondergebracht in de CVBA Sociaal Engagement. Tussen 2003 en 2011 ontving Sociaal Engagement zo 102 miljoen euro aan dividenden, bevestigt de woordvoerster van het ACW donderdag. Als CVBA kon de roerende voorheffing op dat bedrag verrekend worden in de vennootschapsbelasting, wat in die hele periode na aftrek van onder meer personeelslasten een belastbare basis gaf van nog 20 miljoen euro. Het ACW beriep zich daar bovenop op het DBI-regime (definitief belaste inkomsten), bedoeld om dubbele belasting van vennootschapswinsten te voorkomen. Door die "fiscale spitsvondigheid" was Sociaal Engagement volgens Trends in de hele periode uiteindelijk nog 58.017 euro verschuldigd, wat een gemiddelde belastingsdruk geeft van 0,3 procent. Volgens het weekblad heeft de arbeidersbeweging echter geen recht op de DBI-aftrek. Daaraan zijn immers voorwaarden verbonden, waar het ACW volgens Trends niet aan voldoet. Volgens het weekblad rijst daardoor de vraag of de belastingvermindering van 6,9 miljoen euro niet "onrechtmatig" verworven werd. Maar dat spreekt het ACW met klem tegen. "De vroegere winstbewijzen gaven recht op een deel van de winst die bij bank en verzekeraar al belast was." Om dubbele belasting te vermijden, kon het DBI-regime dus wel degelijk worden aangewend, luidt de argumentatie daar. "Bovendien kreeg Sociaal Engagement elke drie jaar fiscale controle, de laatste keren eind 2009 en medio 2006", merkt het ACW nog op. (MVL)

Onze partners