Wetsontwerp over hervorming Raad van State bijna klaar

19/04/12 om 17:58 - Bijgewerkt om 17:58

(Belga) Het wetsontwerp over de hervorming van de Raad van State is bijna klaar. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet verklaard in de Kamer. Ze benadrukte wel dat daarvoor eerst een wijziging nodig is van artikel 144 van de Grondwet. Dat bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.

Vandaag raakte bekend dat Vlaams minister-president Kris Peeters minister Milquet heeft aangeschreven met de vraag de bevoegdheden van de Raad van State grondig te hervormen. Aanleiding is een recent arrest waarbij het ontslag van een politieman die was veroordeeld wegens een poging tot afpersing, werd vernietigd omwille van het verkeerde taalbrevet van de politiedirecteur die de veroordeelde agent hoorde. "Alweer een ophefmakend arrest", stelde Koenraad Degroote (N-VA) donderdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje. "Het wordt een beetje schering en inslag." Hij herhaalde zijn pleidooi om de Raad van State de bevoegdheid te geven om administratieve overheden procedurefouten recht te laten zetten. Minister Milquet antwoordde dat de hervorming van de Raad van State in het regeerakkoord staat. Haar kabinet werkt aan een wetsontwerp terzake en de tekst is bijna klaar. Ze voegde er evenwel aan toe dat het eerst wachten is op de wijziging van het grondwetartikel 144. (KAV)

Onze partners