Wetgeving over solden en sperperiode vereenvoudigd

14/03/13 om 11:09 - Bijgewerkt om 11:09

(Belga) De ministerraad heeft een wetsvoorstel van minister van Economie en Consumenten, Johan Vande Lanotte, en minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, goedgekeurd dat de regels over de solden en de sperperiode vereenvoudigt. De wijzigingen moeten een gezonde mededinging en eerlijke marktpraktijken tussen professionelen waarborgen, en op die manier de kleine winkelier beschermen. Ook de problemen met de Europese regels over de solden worden weggewerkt, aldus Vande Lanotte.

In België hebben we twee keer per jaar solden, in januari en in juli. De solden worden vooraf gegaan door een "sperperiode" waarin geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd. Daarnaast is er ook een "referentieperiode" op basis waarvan de prijsverlagingen tijdens de solden worden beoordeeld. Vandaag vallen sperperiode en referentieperiode niet volledig samen. In de nieuwe regeling worden sperperiode en referentieperiode behouden, in het belang van de kleine handelszaken. Maar beide periodes worden voortaan gelijkgeschakeld. De sper- en referentieperiode zullen vanaf de inwerkingtreding van de wet lopen van 3 december tot 3 januari en van 1 juni tot 1 juli. De sperperiode wordt dus met respectievelijk 3 en 6 dagen verlengd, vandaag loopt de sperperiode immers van 6 december tot 3 januari en van 6 juni tot 1 juli. (MVL)

Onze partners