Wetenschappers zoeken kritische landbouwers voor veldexperimenten rond erosie

11/12/15 om 17:22 - Bijgewerkt om 17:22

Bron: Belga

(Belga) Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de proefcentra Inagro en PCG zoeken twintig tot veertig kritische landbouwers om de komende vier jaar veldexperimenten te doen met erosie-reducerende teelttechnieken voor groenten en maïs. Er worden landbouwers gezocht met zeer hoge (paarse) en hoge (rode) erosiegevoelige percelen in het Heuvelland, de Vlaamse Ardennen, de Brabantse leemstreek en Haspengouw.

"Sinds de 'randvoorwaarden erosie' (2014) op die percelen aansturen op een brongerichte aanpak van het probleem, bijvoorbeeld via niet kerende bodembewerking en strip till (bodem in stroken bewerken), zijn er heel wat knelpunten gerezen bij de landbouwers", klinkt het bij de drie onderzoekscentra. In de groenteteelt is het "verre van evident" om te kiezen voor niet-kerende bodembewerking, merken de instellingen op. In de maïsteelt staan de technieken strip-till en mulchzaai (zaaien in vermalen groenbedekkers) niet volledig op punt en zijn zelfs de onderzoeksfase niet voorbij. De onderzoeksinstellingen zijn nu op zoek naar een kleine maar kritische groep landbouwers om samen te bekijken hoe het teeltsysteem optimaler kan, zodat erosie effectief wordt bestreden én het gewasrendement wordt gevrijwaard. Jaarlijks zullen zes proefvelden aangelegd worden met groenten en twee met maïs. De landbouwers zullen twee tot drie keer per groeiseizoen in erosiecafés vanuit het kennis en praktijkervaring met onderzoekers debatteren. Meer informatie staat op www.gomeros.be. (Belga)

Onze partners